Npm a Forever: automatické spuštění aplikace

Forever je jednoduchý nástroj, který zajišťuje nepřetržitý běh daného skriptu. Pokud restatujete server, nebo aplikace spadne, forever se postará o opětovné spuštění.

Nainstalujte forever globálně přes NPM:

npm install forever -g

forever.json

Tento soubor vytvoříme do node projektu, který chceme spouštět. Pokud máte projekt umístění na: /var/www/nodes/project vytvoříme soubor: /var/www/nodes/forever.json

[
 {
  "uid": "appName1",
  "append": true,
  "watch": true,
  "script": "index.js",
  "sourceDir": "/var/www/nodes/project/",
  "workingDir": "/var/www/nodes/project/"
 }
]

Automatické spuštění foreveru pomocí služby cron

Do cron souboru přidáme následující řádek:

crontab -e
@reboot /usr/local/bin/forever start /var/www/nodes/forever.json > /dev/null 2>&1

Monitoring forever

Seznam spuštěných aplikací:

forever list

Zastavení konkrétní aplikace:

forever stop uid

Zastavení všech aplikací:

forever stopall

Zastavení logu:

forever logs 0

Honneywell Dolphin 75e

Do práce jsme vybírali mobilní terminál, který bude mít hardwarovou čtečku čárových kódu. Po prozkoumání nabízených zařízení nám zůstaly pouze zařízení s OS Android (snad s tím W10 ještě zahejbe ale asi to potrvá). Nakonec jsme vybrali Honneywell Dolphin 75e ale pro ten nefungují oficiální ovladače. WTF?

Nakonec jsem to obešel takto a ovladače fungují:

 1. přesvědčte se že máte nainstalovány ovladače pro Google USB Driver
  doolphin75e_1
 2. Úprava android_winusb.inf
  Soubor android_winusb.inf jsem v mém případě nalezl na: C:\Users\pc-x\AppData\Local\Android\sdk\extras\google\usb_driver\android_winusb.infProvedeme jeho editaci a za sekce Under both the [Google.NTx86] [Google.NTamd64] přidáme:

  ;Honeywell Dolphin Android Product[A0:fastboot,A1:adb,A2:UMS,A3:ums-adb]
  %SingleAdbInterface% = USB_Install, USB\VID_0C2E&PID_0BA0&MI_00
  %SingleAdbInterface% = USB_Install, USB\VID_0C2E&PID_0BA1
  %CompositeAdbInterface% = USB_Install, USB\VID_0C2E&PID_0BA3&MI_01
  %SingleBootLoaderInterface% = USB_Install, USB\VID_0C2E&PID_0BA0
  
 3. Ve Správci zařízení zvolíme na neznámém zařízení Aktualizace software ovladače… a vybereme Vyhledat ovladač v počítači kde zvolíme cestu:
  C:\Users\pc-x\AppData\Local\Android\sdk\extras\google\usb_driver

  vyskočí upozornění, že Windows nemůže oveřit vydavatele tohoto software, to potvrdíme a ovladače máme nainstalované 🙂

ADB

Nyní když máme ovladače, můžeme použít adb příkazy.

adb shell
adb devices

 

PHP čtení dat z Google Analytics

Dnes si ukážeme postup jak se z PHP s Analytics API připojit na Google Analytics a získat data.

1) Aktivace Analytics API

Abychom mohli začít používat Google Analytics API, musíme vytvořit nový projekt v Google Developers Console a povolit API. Přímý odkaz na vytvoření nového projektu v Google Developer Console a aktivace Google Analytics API

Případně můžete aktivovat rozhraní API Google Analytics v Developer konzoli následujícím způsobem:

V menu vybereme: APIs & auth -> APIs. Vyhledáme Analytics API a ektivujeme tlačítkem Enable API.

2) Vytvoření client ID

Aby se bylo možné připojit na API, musíme vytvořit uživatele pod kterým se budeme přihlašovat. Uděláme to v sekci: APIs & auth -> Credentials kde vytvoříme nový Service accoun.

Klikneme na modré rozbalovací tlačítko Add credentials a vybereme Service account. Nově vytvořený uživatel se nebude přihlašovat heslem ale klíčem. KEY TYPE zvolíme volbu na P12.

ga-create-service-account-p12

Po vytvoření se nám stáhne klíč pro přihlášení (project-xxxxxxxxxx.p12) a vytvoří uživatel s podobným e-mailem: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@developer.gserviceaccount.com

Oboje údaje jsou velice důležité a dobře si je uložte. Budeme je potřebovat, protože se přes něj budeme v PHP hlásit k Analytics API 🙂

3) Přidání účtu do Google Analytics

Přes účet v bodu 2 se budeme hlásit k API a získávat data. Proto tedy nově vytvořený účet přidáme k požadovanému profilu v Google Analytics. Po přihlášení vybereme v horním pruhu položku Správce. Ve sloupci SLUŽBA (prostřední sloupec) vybereme požadovanou službu a klikneme na Správa uživatelů. Přidáme nového uživatele: Do pole Přidat oprávnění pro uživatele: přidáme vytvořený email (v mém případě: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@developer.gserviceaccount.com) a ponecháme oprávnění: Číst a analyzovat.

4) Napojení na Analytics API z PHP

Stáhneme knihovnu google-api-php-client: https://github.com/google/google-api-php-client

Knihovnu je také možné stáhnout přes composer:

composer require google/apiclient

Použijeme tento ukázkový kód, který zobrazuje počet návštěv za posledních 7 dní. Stačí pouze změnit tyto hodnoty: ZDE_ZADEJTE_EMAIL_VYTVOŘENÝ_V_KROKU_2 a ZDE_ZADEJTE_KLÍČ_VYTVOŘENÝ_V_KROKU_2

<?php

function getService()
{
 // Creates and returns the Analytics service object.

 // Load the Google API PHP Client Library.
 require_once 'google-api-php-client/src/Google/autoload.php';

 // Use the developers console and replace the values with your
 // service account email, and relative location of your key file.
 $service_account_email = 'ZDE_ZADEJTE_EMAIL_VYTVOŘENÝ_V_KROKU_2';
 $key_file_location = 'ZDE_ZADEJTE_KLÍČ_VYTVOŘENÝ_V_KROKU_2.p12>';

 // Create and configure a new client object.
 $client = new Google_Client();
 $client->setApplicationName("HelloAnalytics");
 $analytics = new Google_Service_Analytics($client);

 // Read the generated client_secrets.p12 key.
 $key = file_get_contents($key_file_location);
 $cred = new Google_Auth_AssertionCredentials(
   $service_account_email,
   array(Google_Service_Analytics::ANALYTICS_READONLY),
   $key
 );
 $client->setAssertionCredentials($cred);
 if($client->getAuth()->isAccessTokenExpired()) {
  $client->getAuth()->refreshTokenWithAssertion($cred);
 }

 return $analytics;
}

function getFirstprofileId(&$analytics) {
 // Get the user's first view (profile) ID.

 // Get the list of accounts for the authorized user.
 $accounts = $analytics->management_accounts->listManagementAccounts();

 if (count($accounts->getItems()) > 0) {
  $items = $accounts->getItems();
  $firstAccountId = $items[0]->getId();

  // Get the list of properties for the authorized user.
  $properties = $analytics->management_webproperties
    ->listManagementWebproperties($firstAccountId);

  if (count($properties->getItems()) > 0) {
   $items = $properties->getItems();
   $firstPropertyId = $items[0]->getId();

   // Get the list of views (profiles) for the authorized user.
   $profiles = $analytics->management_profiles
     ->listManagementProfiles($firstAccountId, $firstPropertyId);

   if (count($profiles->getItems()) > 0) {
    $items = $profiles->getItems();

    // Return the first view (profile) ID.
    return $items[0]->getId();

   } else {
    throw new Exception('No views (profiles) found for this user.');
   }
  } else {
   throw new Exception('No properties found for this user.');
  }
 } else {
  throw new Exception('No accounts found for this user.');
 }
}

function getResults(&$analytics, $profileId) {
 // Calls the Core Reporting API and queries for the number of sessions
 // for the last seven days.
  return $analytics->data_ga->get(
    'ga:' . $profileId,
    '7daysAgo',
    'today',
    'ga:sessions');
}

function printResults(&$results) {
 // Parses the response from the Core Reporting API and prints
 // the profile name and total sessions.
 if (count($results->getRows()) > 0) {

  // Get the profile name.
  $profileName = $results->getProfileInfo()->getProfileName();

  // Get the entry for the first entry in the first row.
  $rows = $results->getRows();
  $sessions = $rows[0][0];

  // Print the results.
  print "First view (profile) found: $profileName\n";
  print "Total sessions: $sessions\n";
 } else {
  print "No results found.\n";
 }
}

$analytics = getService();
$profile = getFirstProfileId($analytics);
$results = getResults($analytics, $profile);
printResults($results);

 

WooCommerce: získání všech tagů a kategorií

Poslední dobou dělám věci okolo WordPressu a Woocommerce. Dnes si ukážeme jak v doplňku získávám všechny kategorie a tagy.

Jak získat všechny tagy?

Function Reference/get terms

$taxonomies = 'product_tag';
$args = array(
  'taxonomy'   => 'product_cat',
  'hide_empty'  => 0
);
$terms = get_terms($taxonomies, $args);
foreach ($terms as $term) {
  //var_dump($term);
  //$termLink = get_term_link( $term );
  echo $term->name;
}

 

Jak získat všechny kategorie?

Function Reference/get categories

$args = array(
  'taxonomy'   => 'product_cat',
  'hide_empty'  => 0
);
$categories = get_categories( $args );
foreach( $categories as $category ) {
  //var_dump($category);
  //$categoryLink = get_category_link( $category );
  echo $category->name;
}