Redis v kontejneru

Redis (zkratka z anglického „Remote Dictionary Server“) je open-source in-memory key-value úložiště (NoSQL databáze) s otevřeným zdrojovým kódem. Redis byl původně vytvořen jako rychlý a efektivní způsob ukládání a získávání dat v paměti (in-memory database) pro zlepšení výkonu webových aplikací. Často se používá pro ukládání cache.

In-Memory storage: Redis ukládá data přímo v paměti, což ho dělá extrémně rychlým. To z něj činí vhodný nástroj pro cache, rychlé ukládání a získávání dat a další aplikace, které vyžadují nízkou latenci.

Key-Value store: Redis ukládá data ve formátu klíč-hodnota, to znamená, že každý záznam má jedinečný klíč, pod kterým je uložen. Data jsou obvykle binární nebo textové, a Redis umožňuje rychlé vyhledávání a získávání dat na základě klíče.

Podpora datových struktur: Redis nepodporuje pouze jednoduché hodnoty, ale také různé datové struktury jako seznamy, množiny, hashovací mapy a další. To umožňuje složitější operace s daty a efektivní manipulaci s nimi.

Pub/Sub mechanismus: Redis umožňuje publikování a odběr zpráv, to je užitečné pro asynchronní komunikaci mezi částmi aplikace.

Perzistence dat: Redis umožňuje volitelnou perzistenci dat na disk, což zajišťuje, že data nejsou ztracena po restartu serveru.

Clustering: Redis podporuje klustering, to umožňuje škálovat databázi na více serverů a zlepšit výkon a dostupnost.

Redis je často používán pro ukládání chache, asynchronní fronty zpráv, čítačky stavů a mnoho dalších aplikací, které vyžadují rychlé ukládání a získávání dat. Jeho jednoduchý a efektivní design ho činí oblíbeným nástrojem pro vývojáře v celé řadě aplikací a scénářů.

Založíme soubor docker-compose.yml :

version: '3.8'

services:
 redis:
  image: "redis:latest"
  container_name: redis
  ports:
   - "6379:6379"

Spustíme příkazem: docker-compose up nebo na pozadí příkazem: docker-compose up -d

Inastalace Camunda v kontejneru

Camunda je engine pro procesní řízení.

Business Process Model and Notation (BPMN) – notace pro modelování procesů.

Aktuálně je Camunda ve verzi 7 (comunity) a verzi 8 (enterpise – placená).

Pojďme si ukázat jak ji jednoduše zprovoznit v kontejneru Camunda 7.

docker pull camunda/camunda-bpm-platform:run-latest
docker run -d --name camunda -p 7777:8080 camunda/camunda-bpm-platform:run-latest

Na výsledek se můžeme podívat: http://127.0.0.1:7777/camunda-welcome/index.html

Defaultní přístupové údaje:

 • Username: demo
 • Password: demo

Camunda REST API + SWAGGER

Camunda se skládá z několika modulů

 • web-app – (balíčky: Tasklist, Cockpit a Admin)
 • rest – REST API
 • swaggerui – swagger UI rozhraní – dokumentace k REST API endpointům s možností otestování

Pokud potřebujeme používat REST API spustíme kontejner s požadovanými parametry:

docker pull camunda/camunda-bpm-platform:latest
docker run -d --name camunda -p 7777:8080 camunda/camunda-bpm-platform:latest ./camunda.sh --webapps --rest --swaggerui

APP: http://127.0.0.1:7777/camunda-welcome/index.html
API: http://127.0.0.1:7777/engine-rest/
Swagger: http://127.0.0.1:7777/swaggerui/

Defaultní přístupové údaje:

 • Username: demo
 • Password: demo