Redis v kontejneru

Redis (zkratka z anglického „Remote Dictionary Server“) je open-source in-memory key-value úložiště (NoSQL databáze) s otevřeným zdrojovým kódem. Redis byl původně vytvořen jako rychlý a efektivní způsob ukládání a získávání dat v paměti (in-memory database) pro zlepšení výkonu webových aplikací. Často se používá pro ukládání cache.

In-Memory storage: Redis ukládá data přímo v paměti, což ho dělá extrémně rychlým. To z něj činí vhodný nástroj pro cache, rychlé ukládání a získávání dat a další aplikace, které vyžadují nízkou latenci.

Key-Value store: Redis ukládá data ve formátu klíč-hodnota, to znamená, že každý záznam má jedinečný klíč, pod kterým je uložen. Data jsou obvykle binární nebo textové, a Redis umožňuje rychlé vyhledávání a získávání dat na základě klíče.

Podpora datových struktur: Redis nepodporuje pouze jednoduché hodnoty, ale také různé datové struktury jako seznamy, množiny, hashovací mapy a další. To umožňuje složitější operace s daty a efektivní manipulaci s nimi.

Pub/Sub mechanismus: Redis umožňuje publikování a odběr zpráv, to je užitečné pro asynchronní komunikaci mezi částmi aplikace.

Perzistence dat: Redis umožňuje volitelnou perzistenci dat na disk, což zajišťuje, že data nejsou ztracena po restartu serveru.

Clustering: Redis podporuje klustering, to umožňuje škálovat databázi na více serverů a zlepšit výkon a dostupnost.

Redis je často používán pro ukládání chache, asynchronní fronty zpráv, čítačky stavů a mnoho dalších aplikací, které vyžadují rychlé ukládání a získávání dat. Jeho jednoduchý a efektivní design ho činí oblíbeným nástrojem pro vývojáře v celé řadě aplikací a scénářů.

Založíme soubor docker-compose.yml :

version: '3.8'

services:
  redis:
    image: "redis:latest"
    container_name: redis
    ports:
      - "6379:6379"

Spustíme příkazem: docker-compose up nebo na pozadí příkazem: docker-compose up -d