Inastalace Camunda v kontejneru

Camunda je engine pro procesní řízení.

Business Process Model and Notation (BPMN) – notace pro modelování procesů.

Aktuálně je Camunda ve verzi 7 (comunity) a verzi 8 (enterpise – placená).

Pojďme si ukázat jak ji jednoduše zprovoznit v kontejneru Camunda 7.

docker pull camunda/camunda-bpm-platform:run-latest
docker run -d --name camunda -p 7777:8080 camunda/camunda-bpm-platform:run-latest

Na výsledek se můžeme podívat: http://127.0.0.1:7777/camunda-welcome/index.html

Defaultní přístupové údaje:

 • Username: demo
 • Password: demo

Camunda REST API + SWAGGER

Camunda se skládá z několika modulů

 • web-app – (balíčky: Tasklist, Cockpit a Admin)
 • rest – REST API
 • swaggerui – swagger UI rozhraní – dokumentace k REST API endpointům s možností otestování

Pokud potřebujeme používat REST API spustíme kontejner s požadovanými parametry:

docker pull camunda/camunda-bpm-platform:latest
docker run -d --name camunda -p 7777:8080 camunda/camunda-bpm-platform:latest ./camunda.sh --webapps --rest --swaggerui

APP: http://127.0.0.1:7777/camunda-welcome/index.html
API: http://127.0.0.1:7777/engine-rest/
Swagger: http://127.0.0.1:7777/swaggerui/

Defaultní přístupové údaje:

 • Username: demo
 • Password: demo

Jak upgradovat Denon DJ PRIME 4

 1. Na webu https://www.denondj.com/downloads v sekci STAND ALONE DJ SYSTEMS > PRIME 4
 2. stáhneme nejnovější firmware ( Firmware update (USB Updater) ) – budeme aktualizovat přes USB flash disk
 3. stažený .zip rozbalíme – v rozbalené složce bychom měli najít soubor s příponou .img
 4. Zkopírujte soubor xxxx.img do kořenové složky USB flešky naformátované do: exFat nebo Fat32
 5. Takto připravenou flešku vložte do PRIME 4 a zapneme přehrávač
 6. Po zapnutí držte 2 vteřiny tlačítko VIEW
 7. Klepněte na sekci UTILITY
 8. Přejeďte dolů a vyberte volbu: UPDATE FIRMWARE, poté potvrďte volbou REBOOT a potvrďte provedení aktualizace
 9. Nyní se přehrávač aktualizuje, neodpojujte ho od napájení
 10. Po dokončení aktualizace se restartuje restartuje a spustí s novým firmwarem

Raspberry Pi 3 B+ : watchdog

Pro čtení dat z meteostanice a následné odeslání na server posílám Raspberry Pi 3 B+. Super levný pracant s dostačujícím výkonem. Bohužel, několikrát měsíčně „vytuhne“ a neposílá meteo data na server.

Co je to watchdog?

Watchdog, zkráceně WDT (z angličtiny – „hlídací pes“) je obvod/periferie, která resetuje systém při jeho zacyklení. K zacyklení systému může dojít v důsledku chyby v hardware nebo software systému.

Instalujeme watchdog

modprobe bcm2835_wdt 
echo "bcm2835_wdt" | sudo tee -a /etc/modules
sudo apt-get install watchdog 
sudo update-rc.d watchdog defaults

Upravíme konfigurační soubor:
vim /etc/watchdog.conf

Ve kterém odkomentujeme tyto řádky (odebereme # na začátku řádku):
#watchdog-device
#max-load-1

Dále do konfiguračního souboru přidáme řádek:
watchdog-timeout = 15

Konfigurační soubor uložíme, restartujeme raspberry.

Otestovat můžeme příkazem:

:(){ :|:& };:

Vidíte, že tento příkaz systém zahltí. Po chvíli vás odpojí od Putty a pak přestane odpovídat na ping – zafungoval watchdog a probíhá restart. Po restartu Raspberry opět naběhne

Windows 10 – klávesové zkratky

Vylepšená schránka – stiskněte místo obvyklého Ctrl+V pro vložení zkratku Win+V. Uvidíte náhled schránky s historií. Tu můžete synchronizovat i na více zařízení.

Rychlé vkládání emoji s vyhledáváním – stiskněte během psaní Win + . (tečka) a vyjede nabídka s emoji, ve které můžete ihned začít vyhledávat požadovaný znak, a to v češtině. Pokud přispíváte na sociální sítě, toto se zatraceně hodí.

Rychlé pořízení výřezu – stiskněte Win+Shift+S a můžete vyříznout část obrazovky. Ten můžete okamžitě někam vložit, případně lze kliknutím na notifikaci v oznamovací oblasti otevřít zachycený snímek ve skicáku a doplnit ho poznámkami.

Chamsys – ArtNet

ArtNet je protokol pro přenos DMX protokolu a RDP (Remote Device Management) po UDP (User Datagram Protocol) v IP (Internet Protocol). Zjednodušeně: vaše DMX nemusíte na stage táhnout několika linkami (universama) ale všechny najednou po „počítačovém síťovém“ kabelu. Na stage máte krabičku, ko které je tonto „počítačový síťový kabel“ zapojen. Z této krabičky už klasicky rozvedete jednotlivé DMX kabely do požadovaných světel.

Začínáme s ArtNet a ChamSys

Jak tedy začít? Já začal s převodníkem ArtNet – DMX 3 universe od http://www.blackout.sk. Převodník cenově vychází na 70€ a nabízí 3 universy.

Tento převodník má defaultně nastavenou IP: 192.168.0.99 a masku 255.255.255.0  Pro přihlášení do převodníku použijte tyto defaultní přístupové údaje: user: admin heslo: 12345  Není nutné ho nastavovat, po zakoupení je již vše nastaveno. Pouze mu přenastavíme IP a masku sítě na:

 • IP: 2.139.240.99
 • Maska: 255.0.0.0

Kompletní návod k ArtNet převodníku od blackout.sk

Proč jsem vybral ChamSys MagicQ PC

Pokud začínáte, vyprdněte se na Freestyler DMX a podobné programy pro začátečníky a jděte rovnou do něčeho na úrovni. Profíci s penězma valí MA lighting. Zbytek osvětlovačů, co se nechtějí učit nic nového (podle mne 🙂 ) valí Avolites – je to rider a všichni s tím umí. Já, vyzkoušel několik programů (především zdarma) ale jakmile jsem objevil ChamSys, zamiloval jsem se. Koketoval jsem i s Avolites Titan One ale nesednul mi.

Pokud nemáte peníze, pro začátek je ChamSys super v tom, že stačí ArtNet převodník a můžete používat 1 universe zcela zdarma (na ovládání světel). Nemáte žádné omezení na funkčnost. Pak až něco vyděláte, přikoupíte PC Wing Compact, pak Extra Wing Compact a s MagicQ MQ80 už máte dospělý pult bez nutnosti PC a můžete svítit vysokou osvětlovačskou ligu 🙂

Pojďme nastavit MagicQ PC na počítači

Stáhnete na PC MagicQ PC a nainstalujte. Náš ArtNet – DMX 3 universe má IP: 2.139.240.99, našemu PC kde máme nainstalovaný MagicQ PC nastavíme IP: 2.139.240.200 a ArtNet propojíme s PC síťovým kabelem.

OK, nyní spustíme MagicQ PC. Jdeme do sekce Setup -> VIEW SETTINGS -> Network kde nastavíme tyto hodnoty:

 • IP address – stejnou jako má PC (192.168.0.2)
 • Subnet mask – defaultně 255.255.255.0
 • Gateway address – není nutná ale většinou 192.168.0.1

IP adresy máme nastavené, vyzkoušíme, že se z PC dostaneme na ArtNet převodník příkazem ping 2.139.240.99

V konzoli je vidět že IP adresa 2.139.240.99 odpovídá na ping, máme správně nastaveno.

Nyní nastavíme MagicQ aby universe 1 odesílal na ArtNet 0. Jdeme do sekce Setup -> VIEW DMX I/O

Nastavili jsme pro universe 1 status na enabled a pojmenovali jsme si ho na universe1.

Adresy Artnet převodníků můžeme vidět i na obrazovce: Settings -> View status -> Art-Net Nodes. Pomůže to, pokud máte převodník a neznáte jeho adresu.

To je vše 🙂 Nyní můžete napatchovat světla a začít používat.

Základní php funkce pro vývojáře WordPressu

Když není do čeho píchnout, dělám malé weby mám chvilku, dělám webíky pro známé. Dělám svoje vlastní šablony a během tvorby jsem se setkal s těmito specialitami:

Jak přidat do menu (main-menu) class nav-link?

//add class="nav-link" to href in li in menu
add_filter( 'nav_menu_link_attributes', 'add_specific_menu_location_atts', 10, 3 );
function add_specific_menu_location_atts( $atts, $item, $args ) {
	// check if the item is in the primary menu
	if( $args->theme_location == 'main-menu' ) {
		// add the desired attributes:
		$atts['class'] = 'nav-link';
	}
	return $atts;
}

V administraci pro pro uživatele id 2 skryj položky z menu:

function remove_menus(){
	if(get_current_user_id() == 2) {
		//hide for user id 2
		remove_menu_page('index.php');         //Dashboard
		remove_menu_page('jetpack');          //Jetpack*
		remove_menu_page('edit.php');          //Posts
		//remove_menu_page('upload.php');         //Media
		//remove_menu_page('edit.php?post_type=page');  //Pages
		remove_menu_page('edit-comments.php');     //Comments
		remove_menu_page('themes.php');         //Appearance
		remove_menu_page('plugins.php');        //Plugins
		remove_menu_page('users.php');         //Users
		remove_menu_page('tools.php');         //Tools
		remove_menu_page('options-general.php');    //Settings
		remove_menu_page('WP-Lightbox-2');    		//WP Lightbox 2
	}
}
add_action( 'admin_menu', 'remove_menus' );

Jak v administraci použít vlastní css styl pro editor?

add_action( 'init', 'load_custom_wp_admin_editor_styles' );
function load_custom_wp_admin_editor_styles() {
	add_editor_style( get_template_directory_uri() . '/css/admin-style.css' );
}

Vytvářená galerie bude mít defaultně předvolené 4 sloupce fotek:

/**
 * Default 4 colums in gallery
 * @param $settings
 * @return mixed
 */
function theme_gallery_defaults( $settings ) {
	$settings['galleryDefaults']['columns'] = 4;
	return $settings;
}
add_filter( 'media_view_settings', 'theme_gallery_defaults' );

Vytvářená galerie bude mít automaticky předvolen URL odkazu na mediální soubor:

/**
 * Gallery default URL odkazu: medialni soubor
 */
add_filter( 'shortcode_atts_gallery',
	function( $out ){
		$out['link'] = 'file';
		return $out;
	}
);

U nahrávání fotek do mediálních souborů odeber titulek fotky a popis (některé foťáky tam ukládají nesmysly):

/**
 * Automatically set the title as caption to empty
 *
 * @see https://wordpress.stackexchange.com/a/188708/26350
 */
add_filter( 'wp_insert_attachment_data', function( $data, $postarr )
{
	// Let's target only the uploading process and not the updating of attachments:
	if( isset( $postarr['ID'] ) && 0 == $postarr['ID'] ) {
		$data['post_excerpt'] = "";
		$data['post_title'] = "";
	}

	return $data;
}, 10, 2 );

Automatická aktualizace:

//auto actualise
//plusing
add_filter( 'auto_update_plugin', '__return_true' );
//themes
add_filter( 'auto_update_theme', '__return_true' );
//wp
define( 'WP_AUTO_UPDATE_CORE', true );

 

Jaký je rozdíl mezi lampami MFL / WFL / NSP?

MFL, WFL a NSP jsou zkratky pro velikost světelného paprsku.

Description Code Typcal MR16 Beam Angle Typical PAR Beam Angle
Very Narrow Spot VNSP <7 degrees <15 degrees
Narrow Spot NSP 5-15 degrees 15-30 degrees
Spot SP 16-22 degrees 30-60 degrees
Narrow Flood NFL 23-32 degrees 60-90 degrees
Flood FL 32-45 degrees 90-120 degrees
Wide Flood WFL 45-60 degrees 120-160 degrees
Very Wide Flood VWFL >60 degrees >160 degrees

 

 

X na rybách: metoda feeder

Od doby kdy jsem byl naposledy chytat ryby se toho hodně změnilo. Dneska nejčastější a nejvíce doporučovanou metodou pro chytání ryb je takzvané chytání na feeder. Jedná se o speciální metodu chytání na položenou. Máte speciální krmítko (většinou z jedné strany ploché), pod krmítkem obratlík a na obratlíku 1 návazec (do 15cm délky). Návazců můžete mít více a vybrat vodný podle toho jak velké ryby chcete chytat a podle aktuálních podmínek. Tato metoda je velice efektivní. Krmítko dopadne na dno vždy plochou stranou dolů. Voňavé krmení z krmítka přiláká rybu, která vidí 1 větší nástrahu na háčku, které neodolá. Při této metodě je velká šance, že ryba nástrahu najde a zkusí ji ochutnat, díky krátkému návazci se háček chytí v rybí tlamce a krmítko podpoří efekt samozáseku.

Krmítko a obratlík

Na kmenový vlasec nasadíme krmítko, pod které navážeme obratlík. Chytá se na „placaté“ krmítko. Krmítko slouží zároveň jako zátěž. Existují různé váhy krmítka. Váhu krmítka volte podle odhozové váhy zátěže prutu.

Výroba návazce

Návazec uděláme z pletené šňůry. Na jeden konec dáme háček a na druhý konec očko. Na návazec navlčeme s boile needle gumičku, která chrání před vyvlečením návazce z obratlíku.

Uzel pro vytvoření smyčky na návazci

 1. zdvojte vlasec přeložením
 2. na zdvojeném vlasci udělejte smyčku
 3. zvonu prostrčte konec zdvojeného vlasce smyčkou
 4. utáhněte uzel a zastřihněte konec

 

Pokud je pletená šňůra tlustší, vynechte krok 3 aby bylo možné přes uzel nasadit gumičku. Skvělá věc na smyčky je easy loop. Tahle jednoduše děláte smyčky:

Jak navázat háček s očkem

navázání háčku na návazec:

Na kmenový vlasec – uzel na háčku

Na kmenový vlasec – uzel na vlasci

Jan navázat háček s lopatkou

 

Chamsys MagicQ finty

Bible pro osvětlovače používající pilt Chamsys – klávesové zkratky

F > S            fast to slowly

CW – ClockWise – po směru hodinových ručiček

CCW – Counter ClockWise – proti směru hodinových ručitek

CTC a CTO –
Korekční filtr pro změnu chromatické teploty barvy – světlo s výbojkou s tímto filtrem svítí jako halogenové světlo

Vyvolání palety

3 vyberu barvu – za 3 sekundy na vsech vsetlech stejne bude barva
3 * vyberu barvu bava – za 3 postuplne od leva najede barva
3 * / vyberu barvu – za 3 postuplne od prava najede barva
3 * – vyberu barvu – za 3 postupne od středu najede barva
3 * + vyberu barvu – za 3 postupne od krajů najede barva
3 * . vyberu barvu – za 3 nahodne najede barva

Patchování

5@2-1           – napatchuj 5 světel do universe 1 od adresy 2

Exec bitmapy

rozbalit a nakopírovat do: C:\Users\venca\Documents\MagicQ\show\bitmaps

Doporučený grid size 16/10

Nezapomenout vlevo zvolit: Appearance -> Images. Mapuju DN obrázek