Inastalace Camunda v kontejneru

Camunda je engine pro procesní řízení.

Business Process Model and Notation (BPMN) – notace pro modelování procesů.

Aktuálně je Camunda ve verzi 7 (comunity) a verzi 8 (enterpise – placená).

Pojďme si ukázat jak ji jednoduše zprovoznit v kontejneru Camunda 7.

docker pull camunda/camunda-bpm-platform:run-latest
docker run -d --name camunda -p 7777:8080 camunda/camunda-bpm-platform:run-latest

Na výsledek se můžeme podívat: http://127.0.0.1:7777/camunda-welcome/index.html

Defaultní přístupové údaje:

  • Username: demo
  • Password: demo

Camunda REST API + SWAGGER

Camunda se skládá z několika modulů

  • web-app – (balíčky: Tasklist, Cockpit a Admin)
  • rest – REST API
  • swaggerui – swagger UI rozhraní – dokumentace k REST API endpointům s možností otestování

Pokud potřebujeme používat REST API spustíme kontejner s požadovanými parametry:

docker pull camunda/camunda-bpm-platform:latest
docker run -d --name camunda -p 7777:8080 camunda/camunda-bpm-platform:latest ./camunda.sh --webapps --rest --swaggerui

APP: http://127.0.0.1:7777/camunda-welcome/index.html
API: http://127.0.0.1:7777/engine-rest/
Swagger: http://127.0.0.1:7777/swaggerui/

Defaultní přístupové údaje:

  • Username: demo
  • Password: demo