System.Text.Json deserializace case insensitive

V C# objektu nazýváme property PascalCase s velkým písmenem na začátku.

  public class StudentDto
  {

    public long Id { get; set; }
    public string FirstName { get; set; }
    public double LastName { get; set; }
  }

Pokud na tento objekt chceme namapovat json, většinou narazíme na problém s rozdnou velikostí písmen a property se z jsonu nenamapují:

json:

{
  "id": 1,
  "firstName": "Jan",
  "lastName": "Novák"

}

Desertializace:

var student = JsonSerializer.Deserialize<Student>(jsonString);

Property v objektu zůstanou prázdné, protože nedošlo k namapování z jsonu (rozdílná velikost písmen)

Deserializace jsonu case insensitive

Serializeru můžeme nastavit propertu aby nerozlišoval velokost písmen:

var options = new JsonSerializerOptions 
{ 
  PropertyNameCaseInsensitive = true 
}; 

var student = JsonSerializer.Deserialize<Student>(jsonString, options);