Android: dialog a jeho zachování při rotaci displeje

Pokud v Androidu používáte dialogy pro zobrazení nějaké informace uživateli, nesmíte zapomenout na znovuvytvoření activity (při rotaci displeje, zasunutím zařízení do doku, …) při které je activity ukončena a znovu vytvořena. Tím dojde ke zrušení dialogu. Vytvoří se vám v aplikaci při tomto úkonu správně znovu?

Pokud používáte klasický AlertDialog (po nějakém úkonu – ne zobrazení v onCreate) nebude dialog při otočení displeje zobrazen

DialogFragment

Řešením tohoto problému je DialogFragment, který zůstane zobrazen i po restartování activity. Uvádím jednoduchou kontru kódu jak na to:

MyAlertDialogFragment.java

import android.app.Dialog;
import android.content.DialogInterface;
import android.os.Bundle;
import android.support.v4.app.DialogFragment;
import android.support.v7.app.AlertDialog;

public class MyAlertDialogFragment extends DialogFragment {

  public static MyAlertDialogFragment newInstance(String title) {
    MyAlertDialogFragment frag = new MyAlertDialogFragment();
    Bundle args = new Bundle();
    args.putString("title", title);
    frag.setArguments(args);
    return frag;
  }

  @Override
  public Dialog onCreateDialog(Bundle savedInstanceState) {
    String title = getArguments().getString("title");

    return new AlertDialog.Builder(getActivity())
        .setTitle(title)
        .setPositiveButton("YES",
            new DialogInterface.OnClickListener() {
              public void onClick(DialogInterface dialog, int whichButton) {
                //...
              }
            }
        )
        .setNegativeButton("CANCEL",
            new DialogInterface.OnClickListener() {
              public void onClick(DialogInterface dialog, int whichButton) {
                //...
              }
            }
        ).create();
  }
}

Activity:

Button button= (Button) findViewById(R.id.button2);
button.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
  @Override
  public void onClick(View v) {
   DialogFragment newFragment = MyAlertDialogFragment.newInstance("time : " + new SimpleDateFormat("yyyy-MM-dd HH:mm:ss").format(Calendar.getInstance().getTime()) );
   newFragment.show(getSupportFragmentManager(), "dialog");
  }
});