C# Dynamický datový typ

Objčas potřebujeme udělat dynamicky malý objekt, kterému nastavíme parametry a pošleme ho dál. Ano, je to ošklivé, nemělo by se to dělat ale občas se to prostě hodí 🙂

dynamic flowCalculator = new
{
   Medium = inputData.HeaterEnum.ToString(),
   WaterTempIn = 80,
   WaterTempOut = 60

};

Jednoduše do toho dynamicky vygenerovaného objektu můžeme přidat další propertu:

if (inputData.MediumEnum == Medium.GLYCOL)
{
   flowCalculator.Concentration = inputData.Concentration;
}