CoffeeScript + Node.js => Hello world

Poslední dobou ujíždím na Node.js. Neskutečně rychlý nástroj! K tomu se pokouším naučit CoffeeScript. Blog dost často používám jako „tahák“ co jsem jak dělal. Pojďme si ukázat jak na první Hello World.

CoffeeScript můžeme nainstalovat globálně (bude přístupný v celém OS):

npm install -g coffee-script

Inicilizujeme Node.js projekt – vyplníme požadované údaje, čímž se vytvoří soubor package.json:

npm init

Node přidáme jako závislost do projektu (packages.json):

npm install coffee-script --save

server.coffee:

#toto je komentar

http = require 'http'
http.createServer (req, res) ->
    res.writeHead 200
    res.end 'Hello, World!'
    .listen 5000
console.log "listening on port 5000"

Spustíme coffee script v Node.js:

coffee server.coffee

V prohlížeči na adrese http://localhost:5000/ vidíme výsledek

Velice zajímavý mi přijde modul express, což je minimalistický a rychlý framework pro pohodlnější generování stránek:

npm install express --save
express = require('express')

app = express()
port = 5000

app.get '/', (req, res) ->
 res.send 'Hello world!'

app.get '/contact', (req, res) ->
 res.send 'contact'

app.listen port, () ->
 console.log "listening on port #{port}"

Spustíme příkazem

coffee server.coffee

a o správné funkčnosti se opět přesvědčíme na portu 5000