Debugování Retrofit požadavků

O tom, jak zprovoznit Retrofit jsme si již psali. Dnes se podíváme na to, jak získat více informací o tom, jak Retrofit funguje a jaké posílá a přijímá požadavky. Začneme nainstalováním závislosti: com.squareup.okhttp3:logging-interceptor implementation ‚com.squareup.okhttp3:logging-interceptor:3.11.0‘ HttpLoggingInterceptor logging = new HttpLoggingInterceptor(); logging.setLevel(Level.BASIC); OkHttpClient client = new OkHttpClient.Builder() .addInterceptor(logging) .build(); Kde setLevel určuje úroveň logování: NONE, BASIC, HEADERS, BODY …