Grunt: Warning: stdout maxBuffer exceeded. Use –force to continue.

Pokud váš grunt sckript vypisuje hodně údajů na obrazovku, snadno se stane že dojte k přetečení defaultního bufferu. Skript se nedokončí a zkončí hláškou:

Warning: stdout maxBuffer exceeded. Use --force to continue.

Aborted due to warnings.

Doporučuji deaktivovat maxBuffer:

shell: {
  yourCommand: {
    command: [
      'command to execute'
    ],
    options: {
      execOptions: {
        maxBuffer: Infinity
      }
    }
  }
}