Grunt: Warning: stdout maxBuffer exceeded. Use –force to continue.

Pokud váš grunt sckript vypisuje hodně údajů na obrazovku, snadno se stane že dojte k přetečení defaultního bufferu. Skript se nedokončí a zkončí hláškou: Warning: stdout maxBuffer exceeded. Use –force to continue. Aborted due to warnings. Doporučuji deaktivovat maxBuffer: shell: { yourCommand: { command: [ ‚command to execute‘ ], options: { execOptions: { maxBuffer: Infinity } …