.NET core – jak logovat s NLog

Nes si ukážeme jak zprovoznit logování přes knihovnu NLog. V této knihovně je možné udělat několik targertů a do každého targetu logovat různé informace. Například pouze chyby logovat do speciálního targetu a posílat si je například emailem, …

Instalace NLog

Install-Package NLog
Install-Package NLog.Web.AspNetCore

Konfigurace NLog

Vytvoříme soubor konfigurace pro NLog, který určuje, kam a jak mají být logy zpracovány. Vytvořte soubor s názvem „nlog.config“ ve vašem projektu (na úrovni souboru appsettings.json):

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<nlog xmlns="http://www.nlog-project.org/schemas/NLog.xsd"
 xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
 autoReload="true"
 internalLogLevel="info"
 internalLogFile="c:\\_temp\\internallog.txt">
 <extensions>
  <add assembly="NLog.Web.AspNetCore" />
 </extensions>
 <targets>
  <target name="logfile" xsi:type="File" fileName="c:\\_temp\\log.txt" layout="${longdate} ${level:uppercase=true} ${message}"/>
   <target xsi:type="ColoredConsole" name="logconsole" />
 </targets>
 <rules>
  <logger name="Microsoft.*" maxLevel="Info" final="true" />
  <logger name="*" minlevel="Info" writeTo="logfile" />
  <logger name="*" minlevel="Info" writeTo="logconsole" />
 </rules>
</nlog>

Tento konfigurační soubor nastaví logování do souboru „log.txt“ od úrovně „Info“ výše a zahrnuje všechny loggery (názvy hvězdičkou). Můžete dále upravit konfiguraci podle vašich potřeb. Osvědčilo se mi posálání chyb emailem.

Registrujeme NLog v aplikaci

Do souboru Program.cs přidáme:

var logger = NLog.LogManager.Setup().LoadConfigurationFromAppSettings().GetCurrentClassLogger();

//Nlog
builder.Logging.ClearProviders();
builder.Host.UseNLog();

Logujeme v aplikaci

Nyní máme 2 možnosti logování

Logování přes GetCurrentClassLogger

Definujeme a rovnou naplníme field logeru:

private static Logger _logger = LogManager.GetCurrentClassLogger();

který pak používáme:

_logger.Trace("Trace");
_logger.Debug("Debug");
_logger.Info("Info");
_logger.Warn("Warn");
_logger.Error("Error");

DI ILogger

Přes DI si injecteme logger:

private readonly ILogger _logger;

public UserService(ILogger<UserService> logger)
{

 _logger = logger;
}

Který pak používáme

_logger.LogTrace("Trace");
_logger.LogDebug("Debug");
_logger.LogInformation("Info");
_logger.LogWarning("Warn");
_logger.LogError("Error");