První aplikace pro Pebble hodinky

Tvorba aplikací pro Pebble hodinky je velice jednoduchá. Celou aplikaci dokážete vytvořit v cloudovém IDE. Nepotřebujete ani Pebble hodinky.

Vytvořenou aplikaci můžete spustit na emulátoru (je součástí cloud IDE) nebo fyzicky na hodinkách (pokud je máte).

Vytvoření aplikace v CloudPebble

Zaregistrujte se na https://cloudpebble.net/

Vytvořte nový projekt: PROJECTS -> CREATE

  • Project name: zadejte název vašeho projektu (například Hello)
  • Project type: Pebble C SDK
  • SDK Version: SDK 2
  • Template: HelloWorld

Tlačítkem CREATE vytvoříme projekt.

Máme základ hotov. Zkompilujeme ho: COMPILATION -> RUN BUILD. Zvolíme EMULATOR a klikneme na INSTALL ON APLITE.

Spustí se emulátor a můžeme vylepšovat.

Vytvoření nové textové vrstvy

text_layer = text_layer_create(GRect(0, 0, 144, 154));

Každá vrstva je vymezena hranicemi. Hranice určíme funkcí Grect.

Funkce Grect má následující parametry: Grect( x, y, size_x, size_y )

Průhledný PNG obrázek

Hodně jsem zápasil s vložením průhledného obrázku. Obrázek byl černý a měl průhledná místa. Řešení:

g_bitmap_layer_weather = bitmap_layer_create(GRect((bounds.size.w-25), (bounds.size.h-25), 25, 25));
bitmap_layer_set_bitmap(g_bitmap_layer_weather, gbitmap_create_with_resource(RESOURCE_ID_WATHERSUNNY_BLACK));  
bitmap_layer_set_compositing_mode(g_bitmap_layer_weather, GCompOpClear);