Composer: jak nainstalovat Nette 2.3.0-beta

Po vystřízlivění ze včerejší posoboty nastal čas vyzkoušet Nette 2.3.0-beta.

Upgrade je jednoduchý. Stačí upravit composer.json:

...
  "require": {
    ...
    "nette/nette": "~2.3.0",
    ...
  },
  "minimum-stability": "beta",
  "prefer-stable": true
...

Velice důležitý je řádek minimum-stability: beta a prefer-stable: true

Následně do konzole pustíte příkaz composer update a můžete testovat Nette 2.3.0-beta