WordPress jak na shortcode

Namotivován ze včerejší WPkonference sedám ke stroji a jdu vylepšit můj plugin pro fotogalerii rajče. Plugin nyní zobrazuje naposledy vytvořené galerie s úvodní fotkou. Rozhodl jsem se použít shortcode pro zobrazení celé galerie.

Shortcode je příkaz který na svém místě zavolá funkci a zobrazí html kód. Například následující shortcode by zobrazil fotogalerii [forogalerie]. Shortcode můžeme používat ve stránce i příspěvku.

Jak použít shortcode

Pro zpracování takto definovaného shorcode:

[rajce-galerie url="http://sdh-zabori.rajce.idnes.cz/Stedry_den_v_hospode_20.12.2015/"]

Použijeme nejjednodušší metodu:

// [rajce-galerie id="123" size="medium"]
function rajceGalleryFunc( $atts ) {
  $attsArray = shortcode_atts( array(
    'url' => NULL
  ), $atts );

  $return = "<div class=\"rajce-gallery\">";

  if($attsArray['url'] != "") {
    $return.= "RAJCE GALERIE URL: {$a['url']}";
  }

  $return.= "</div>";

  return $return;
}
add_shortcode( 'rajce-galerie', 'rajceGalleryFunc' );

Příkazem add_shorcode definujeme nový shortcode. První parametr označuje název shortoce ( [rajce-galerie … ) a druhý parametr je název funkce, která se zavolá pro tento shortcode.

Ve funkci si můžeme sáhnout na parametry uvedené u shortcode, kde definujeme defaultní hodnotu, pokud parametr není uveden. V mím případě NULL:

  $attsArray = shortcode_atts( array(
    'url' => NULL
  ), $atts );

Pak už si s parametry můžeme dělat co chceme 🙂