Nette: handle (signál)

Předpokládejme že máme TODO list ve kterém budeme chtít vybraný úkol nastavit jako splněný.

Na takový úkon je vhodný signál:

public function handleMarkDone( $taskId )
{
    $this->table->where(array('id' => $taskId))->update(array('done' => 1));
    $this->redirect('this');
}

Signál v šabloně zavoláme jednoduše:

<a n:href="markDone! $task->id">hotovo</a>