Android jak na služby (services)

Pokud v Androidu vykonáváte větší množství operací, není vhodné tuto práci dělat v hlavním vlákně aplikace. Tuto práci musíte udělat v novém vlákně (AsynsTask) nebo ve službě (services). Dnes si ukážeme jak udělat jednoduchou službu.

Na rozdíl od aktivit běží služby na pozadí a nepotřebují uživatelské rozhraní. Služba běží paralelně s hlavním vláknem. Klasickým příkladem služby je přehrávač hudby na pozadí. Když hudba hraje, uživatel se může přepnout do jiné aplikace a přehrávání hudby se nepřeruší. Klasickým případem je stahování/odesílání dat z internetu, práce s databází, zpracování velkých souborů, přehrávání hudby,…

Služby je nutné registrovat v AndroidManifest.xml

  <application ....>
    <activity android:name=".activity.MainActivity" >
      ...
    </activity>

    <service
      android:name=".service.MyService"
      android:exported="false" >
    </service>

  </application>

Poslední dobou se mi líbí přístup definování volání služby jako statickou metodu přímo v service:

import android.app.IntentService;
import android.content.Context;
import android.content.Intent;
import android.util.Log;

import my.namespace.Config;

public class MyService extends IntentService {

  private static final String MY_TASK = "my.namespace.action.MY_TASK";
  private static final String MY_PARAM = "myParam";


  public MyService() {
    super("MyService");
  }

  @Override
  protected void onHandleIntent(Intent intent) {

    if (intent != null) {
      final String action = intent.getAction();
      String myParam = intent.getStringExtra(MY_PARAM);

      if (MY_TASK.equals(action)) {

        //my task hard work
        if (Config.DEBUG) Log.d(Config.TAG, "my task hard work with my param: " + myParam );

      }
    }
  }

  public static void runMyService(Context context, String parameter) {

    if (Config.DEBUG) Log.d(Config.TAG, "runMyService()");

    Intent intent = new Intent(context, MyService.class);
    intent.setAction(MY_TASK);
    intent.putExtra(MY_PARAM, parameter);
    context.startService(intent);

  }

}

Metodou runMyService spustíme službu, která vynutí zavolání metody onHandleIntent kde se podle proměnné action rozhodne jaká z úloh se bude provádět (v budoucnu se předpokládá více činnosti pro službu).

Zavolání služby je pak jednoduché:

  @Override
  public void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);

    if (Config.DEBUG) Log.d(Config.TAG, "onCreate()");

    MyService.runMyService(getContext(), "muj parametr");

  }