Android: zpřístupnění nově vytvořeného souboru přes USB v počítači

Řeším zajímavý úkol: vytvoř v Android zařízení soubor, který bude po připojení telefonu k PC vidět v PC a bude možné jej překopírovat z telefonu do PC.

Dejte si pozor, protože od Android 5 musíte jednotlivá oprávnění povolovat na vyžádání, my budeme potřebovat oprávnění pro ukládání na úložiště. Pro jednoduchost vynechám kód nutný pro získání oprávnění zápisu do úložiště.

Do AndroidManifext.xml přidáme oprávnění:

A jdeme na zdrojový kód (nezapomeňte kontrolovat oprávnění zápisu na úložiště – od SDK Android 5!):

Nejdůležitější příkaz je:

Tímto příkazem se soubor zviditelní mezi ostatními soubory a bude možné ho překopírovat do počítače