Grunt – task pro automatický release nové verze

Dělám na několika doplňcích pro WordPress. Kámen úrazu je verzování. S vydáním nové verze jsem musel přepisovat verzi ve zdrojovém kódu, vytvořit nový tag v Gitu a tuto změnu commitnout a pushnout. Ale protože jsem lajdák vždy jsem na něco zapoměl…

Při vydání nové verze dělám:

 • nastavit novou verzi ve zdrojových souborech ( Version: 0.0.1 => Version: 0.0.2 )
 • coomitnout tuto změnu
 • vytvořit nový tag ( 0.0.2 )
 • pushnout tyto změny

To jsem dělal ručně do doby než jsem poznal Grunt. Nyní mám tento proces automatizovaný a tuto nudnou opičí práci za mne udělá Grunt.

Pojďme si ukázat jak. Předpokládejme nainstalovaný Grunt (o instalaci Gruntu zase někdy jindy).

Vytvoříme soubor package.json:

npm init

Nainstalujeme grunt-version:

npm install grunt-version --save-dev

Vytvoříme soubor Gruntfile.js:

module.exports = function(grunt) {
  grunt.loadNpmTasks('grunt-version');
 
  grunt.initConfig({
   version: {
     php: {
      options: {
        prefix: '\Version:\\s+'
      },
      src: [ 'my-file.php' ]
     }
   }
  });

  // Release task
  grunt.registerTask( 'release', [ 'version' ]); 
};

Příkazem grunt release nastavíme v souboru my-file.php novou verzi uvedenou v package.json:

Version:           0.0.1 se změní na verzi zadanou v souboru package.json

To je solidní základ 🙂 Ale mne to nestačí. Verzi kterou chci vydat musím zapsat do souboru package.json a příliš práce to za mne neudělá…

Dělám různé releasy:

 • patch (1.2.X)
 • minor (1.X.0)
 • major (X.0.0)

Pojďmě si napsat script který bude automaticky zvyšovat verzi v souboru package.json v závislosti na vydávané verzi. Vužijeme modul grunt-update-json

npm install grunt-update-json --save-dev

Použijeme tento kód:

module.exports = function(grunt) {

  grunt.loadNpmTasks('grunt-version');
	
  grunt.initConfig({
   pkg: grunt.file.readJSON( 'package.json' ),
     version: {
      php: {
        options: {
         prefix: '\Version:\\s+'
        },
         src: [ 'my-file.php' ]
        }
      }
     });
     // Release task		
     grunt.registerTask('release:patch', 'Release patch version', function( target ) {
      release( "patch" );
     });

     grunt.registerTask('release:minor', 'Release minor version', function( target ) {
      release( "minor" );
     });

     grunt.registerTask('release:major', 'Release major version', function( target ) {
      release( "major" );
     });

     function release( type )
     {
      var version = grunt.config.data.pkg.version;
      var aVersion = version.split(".");
      if( type == "patch" )
      {
        aVersion[ 2 ] = ( 1 * aVersion[ 2 ] ) + 1;
      }
      else if( type == "minor" )
      {
        aVersion[ 2 ] = 0;
        aVersion[ 1 ] = ( 1 * aVersion[ 1 ] ) + 1;
      }
        else if( type == "major" )
      {
        aVersion[ 2 ] = 0;
        aVersion[ 1 ] = 0;
        aVersion[ 0 ] = ( 1 * aVersion[ 0 ] ) + 1;
      }
      var newVersion = aVersion.join(".");
      grunt.log.writeln('Release ' + type + ' version: ' + version + ' => ' + newVersion );

      //save new version to package.json
      grunt.config.data.pkg.version = newVersion;		
      grunt.file.write( './package.json', JSON.stringify( grunt.config.data.pkg, null, ' ') + '\n');
		
      //change version in source code
      grunt.task.run(['version']);
		
      //@TODO commit
      //@TODO create TAG
      //@TODO push
     }
};

To už je lepší. Můžeme použít následující příkaz:

 • grunt release:patch
 • grunt release:minor
 • grunt release:major

K dokonalosti chybí pouze commit, vytvořit tag s novou verzí a push. K tomu využijeme grunt-git

npm install grunt-git --save-dev

Do souboru package.json přidáme následující kód:

gitcommit: {
  version: {
   options: {
     message: 'New version: <%= pkg.version %>'
   },
   files: {
     // Specify the files you want to commit
     src: ['my-file.php', 'package.json']
   }
  }
},
gittag: {
  version: {
   options: {
     tag: '<%= pkg.version %>',
     message: 'Tagging version <%= pkg.version %>'
   }
  }
},
gitpush: {
  version: {},
  tag: {
   options: {
     tags: true
   }
  }
},

Celý kód nakonec vypadá takto:

module.exports = function(grunt) {

  grunt.loadNpmTasks('grunt-version');
  grunt.loadNpmTasks('grunt-git');
	
  grunt.initConfig({
   pkg: grunt.file.readJSON( 'package.json' ),
     version: {
      php: {
        options: {
         prefix: '\Version:\\s+'
        },
        src: [ 'my-file.php' ]
      }
     },
     gitcommit: {
      version: {
        options: {
         message: 'New version: <%= pkg.version %>'
        },
        files: {
         src: ['my-file.php', 'package.json']
        }
      }
     },
     gittag: {
      version: {
        options: {
         tag: '<%= pkg.version %>',
         message: 'Tagging version <%= pkg.version %>'
        }
      }
     },
     gitpush: {
      version: {},
      tag: {
        options: {
         tags: true
        }
      }
     }		
   });

   grunt.registerTask('release:patch', 'Release patch version', function( target ) {
     release( "patch" );
   });

   grunt.registerTask('release:minor', 'Release minor version', function( target ) {
     release( "minor" );
   });

   grunt.registerTask('release:major', 'Release major version', function( target ) {
     release( "major" );
   });

   function release( type )
   {
     var version = grunt.config.data.pkg.version;
     var aVersion = version.split(".");
     if( type == "patch" )
     {
      aVersion[ 2 ] = ( 1 * aVersion[ 2 ] ) + 1;
     }
     else if( type == "minor" )
     {
      aVersion[ 2 ] = 0;
      aVersion[ 1 ] = ( 1 * aVersion[ 1 ] ) + 1;
     }
     else if( type == "major" )
     {
      aVersion[ 2 ] = 0;
      aVersion[ 1 ] = 0;
      aVersion[ 0 ] = ( 1 * aVersion[ 0 ] ) + 1;
     }
     var newVersion = aVersion.join(".");
     grunt.log.writeln('Release ' + type + ' version: ' + version + ' => ' + newVersion );

     //save new version to package.json
     grunt.config.data.pkg.version = newVersion;		
     grunt.file.write( './package.json', JSON.stringify( grunt.config.data.pkg, null, ' ') + '\n');
		
     //change version in source code
     grunt.task.run(['version']);
		
     //git commit
     grunt.task.run(['gitcommit:version']);
     //git create TAG
     grunt.task.run(['gittag:version']);
     //git push
     grunt.task.run(['gitpush']);
   }
};

 

 

Nette + Texy

Pokud si zájemce o web přeje základní formátování textů, vetšinou nejprve sáhnu po Texy. Nemám rád weby které vypadají jako omalovánky (ano, tomu kdo dá tu práci aby každé písmenko ve slově mělo jinou barvu se to moc líbí ale spoustu návštěvníků to odradí). Texy je jednoduchý nástroj kterým můžete bez odborných znalostí psát HTML kód. Příklad si ukážeme na jednoduchém formuláři, jehož odesláním naformátujeme zadaný text přes Texy.

 

Pojďme si ukázat jak zprovoznit  Nette společně s Texy!

Ukázka je na poslední verzi Nette (2.2.6) a poslední verzi Texy (2.6).

Instalace Nette

Stáhneme Nette sandbox (přes composer):

composer create-project nette/sandbox nette-texy

příkazem se vytvoří složka nette-texy do které se nahraje Nette + sandbox. Document root pro virtualhost nasměrujeme do nette-texy/www/

Instalace Texy

nainstalujeme samozřejmě přes composer :

composer require dg/texy:~2.0

 

Zprovoznění Texy

Uděláme si pořádek na hřišti. Nahradíme obsah šablony pro titulní stránku: app/templates/Homepage/default.latte:

{block content}
  {ifset $text}
   {$text|texy|noescape}
  {/ifset}
  {control texyForm}
{/block}

 Vytvoření formuláře

app/presenters/HomepagePresenter.php:

<?php

namespace App\Presenters;

use Nette;

class HomepagePresenter extends BasePresenter
{

  protected function createComponentTexyForm()
  {
    $form = new Nette\Application\UI\Form;
    $form->addTextarea('text', 'Text:')
        ->setAttribute('cols', 80)
        ->setAttribute('rows', 10);
    $form->addSubmit('send', 'Send');

    $form->onSuccess[] = $this->texyFormSucceeded;
    return $form;
  }


  public function texyFormSucceeded($form, $values)
  {
    $this->template->text = $values->text;
  } 
}

Máme formulář který při odeslání odešle do šablony (proměnná $text ) zadaný text.

Zapnutí Texy

Nejprve je nutné přidat Texy do neon.config aby o Nette o Texy vědělo:

app/config/config.neon:

 

services:
	- App\Model\UserManager
	- App\RouterFactory
	router: @App\RouterFactory::createRouter
	texy: Texy

 

V souboru app/presenters/BasePresenter.php je nutné vytvořit helper, který bude fomárovat text přes Texy.

<?php

namespace App\Presenters;

use Nette;
use TexyConfigurator;

abstract class BasePresenter extends Nette\Application\UI\Presenter
{
  /** @var \Texy */
  private $texy;

  public function injectTexy( \Texy $texy )
  {
    $this->texy = $texy;

    //$this->texy->allowed['heading/underlined'] = FALSE;// podtržené titulky
    //$this->texy->allowed['heading/surrounded'] = FALSE;// ohraničené titulky

    //TexyConfigurator::safeMode( $this->texy ); //nastaveni pro diskuse, ktere nepovoli vlozeni kompromitovaneho kodu
    //TexyConfigurator::disableLinks( $this->texy );
    //TexyConfigurator::disableImages( $this->texy );
  }

  protected function createTemplate( $class = NULL )
  {
    $template = parent::createTemplate( $class );
    $template->registerHelper( 'texy', callback( $this->texy, 'process' ) );
    return $template;
  }

}

V nové verzi Nette (>=2.4) se helper (filtr) registruje takto, metodu createTemplate můžete úplně vynechat):

  protected function beforeRender()
  {
    parent::beforeRender();

    $this->template->addFilter('texy', function ($text) {
      return $this->texy->process($text);
    });

  }

Nejlepší cesta

Kvůli bezpečnosti, doporučuji tento způsob použití, ve kterém filtr vrací Nette\Utils\Html, který nemusíme nonescapovat. Registrujeme filter klasicky v beforeRender:

  protected function beforeRender()
  {
    parent::beforeRender();

    $this->template->addFilter('texy', function ($text) {
      //return $this->texy->process($text);
      return Nette\Utils\Html::el()->setHtml($texy->process($text));
    });

  }

A pak již pouze v šabloně vypíšeme:

{$text|texy}

 

Integrace Bitbucket + Pivotal tracker

Zalíbíl se mi verzovací hosting Bitbucket. Oproti GitHubu nabízí neomezené množství privátních repozitářů.

Poohlížím se po trackovacím nástroji a zalíbíl se mi Pivotal tracket který je možné integrovat s Bitbucketem. Jak na to?

 

Pivotal Tracker

 • přejděte do sekce: Profile -> API token

Bitbucket

 • zvolte repozitář který si přejete propojit s Pivotal trackerem
 • Settings -> Integrations -> Hooks
 • Vyberte hook „Pivotal Tracker“ a zadejte API token z Pivotal trackeru

Nyní když v commit zprávě uvedete id tiketu z Pivotal trackeru, bude commit a task propojen. V Pivotal trackeru u tasku uvitíte jednotivé commity.

Commit se s taskem propojí identifikátorem: [#123456] kde 123456 je ID Pivotal tasku

Znáte lepší trackovací nástroj, který je zdarma?

Nette – jak vytvořit REST API – json

Co to je REST

REST neboli Representational state transfer je způsob jak jednoduše číst (GET), editovat (PUT), mazat (DELETE) a vytvářet (POST) obsah na serveru pomocí HTTP volání.

REST je vhodný pro jednotný a snadný přístup ke zdrojům. Na rozdíl od SOAP či XML-RPC je REST orientován datově, nikoli procedurálně. Všechny REST zdroje mají jednoznačný identifikátor (URL)

Jak na to v Nette?

Zapomeňte na nějaké složité generování v šabloně. Dokonce nebudete potřebovat ani funkci json-encode. V Nette uděláte JSON výstup velice jednoduše.

Ukázka vygenerování JSONu:

public function actionJson()
{
  $a = array( "date" => "20.8.2014 22:34", "temp_in" => "24.2°C", "temp_out" => "14.9°C" );

  $this->sendResponse( new Nette\Application\Responses\JsonResponse( $a ) );
}

Důležité je, že response je možné vygenerovat pouze metodou sendResponse které předhodíte response

TIP: pokud budete chtít posílat i kódování, provedete to následujícím způsobem:

$this->sendResponse( new Nette\Application\Responses\JsonResponse( $a, "application/json;charset=utf-8" ) );