Tahák pro Composer

Jak stáhnout balíček do nové složky s projektem?

composer create-project nette/sandbox nazev-slozky-s-projektem

Kde složka nazev-slozky-s-projektem bude automaticky vytvořena

Jak zobrazit verze nainstalovaných balíčků?

composer show -i

composer install

Tím to příkazem nainstalujeme všechny balíčky ze souboru composer.json. Zároveň dojde k vytvoření souboru composer.lock který obsahuje seznam nainstalovaných verzí.

Pokud se dostanete k projektu ve kterém existuje composer.lock použijte pro stažení balíčků příkaz: composer install

composer update

Vynucení aktualizace balíčků. Tento příkaz přegeneruje soubor composer.lock.

Odinstalování balíčku

composer remove nette/nazev-balicku

Instalace konkrétní verze balíčku

Při instalaci se konkrétní verze píše za dvojtečku za název balíčku:

composer require facebook/php-sdk-v4:4.0.*
composer require google/apiclient:~1.0
composer require kertz/twitteroauth:dev-master
composer require venca-x/social-login:dev-master
composer require venca-x/nette.ajax.js:dev-master#fe640f40c9606e78f4fd31471931969c65b175c0

Instalace balíčků pro vývoj

ne vždy jsou balíčky nutnou součástí projektu (tester, phpstan, …). Tyto balíčky nainstalujeme s parametrem –dev

composer require --dev phpstan/phpstan-nette
Name Ukázka Popis
Přesná verze 1.0.2 Můžete určit přesnou verzi balíčku.
Rozsah >=1.0
>=1.0 <2.0
>=1.0 <1.1 || >=1.2
Operátory můžete určit rozsah platných verzí. Operátory jsou: >, >=, <, <=, !=
Můžete definovat více rozsahů. Rozsahy oddělené mezerou, nebo čárkou, budou považovány za logický AND.Dvojitá trubka (||), je považována za logický OR.
Hyphen Range 1.0 - 2.0 Například 1.0-2.0 odpovídá >= 1.0.0 <2.1
1.0.0 – 2.1.0 odpovídá >= 1.0.0 <= 2.1.0
Maska 1.0.* * je zástupný znak.  1.0.* Je ekvivalent >= 1.0 <1.1
Tilda operátor ~1.2 ~1.2 odpovídá >= 1.2 <2.0
Tilda operátor ~1.2.3 ~1.2.3 odpovídá >= 1.2.3 <1.3.0
Stříška operátor ^0.3 ^0.3 odpovídá >= 0.3 <0.4
Stříška operátor ^1.2.3 ^1.2.3 odpovídá >= 1.2.3 <2.0

U vlnovky záleží na tom, kolik číslic je uvedeno v čísle verze – poslední uvedená číslice se může lišit.

  • Preferujte operátor stříšky – je to nejjednodušší způsob, jak vynutit minimální verze oprav.