Debian 9: jak nastavit IPv6

Pokud váš poskytovatel připojení internetu nabízí IPv6, zde je ukázka nastavení. Tato konfigurace se provede i po restartu serveru.

vim /etc/network/interfaces

  iface eth0 inet6 static
    address 2001:db8::c0ca:1eaf
    netmask 64
    gateway 2001:db8::1ead:ed:beef
    dns-nameservers 2001:4860:4860::8844 2001:4860:4860::8888

Aby se změna projevila, je nutné restartovat interface

/etc/init.d/networking restart

Pokud jsme přihlášeni přes Putty, bude spojení přerušeno a je nutné se znovu připojit.

Správnou konfiguraci zjistíme příkazem:

ip address show

Správné nastavení ověříme pingem:

ping6 ipv6.google.com