Grunt – task pro automatický release nové verze

Dělám na několika doplňcích pro WordPress. Kámen úrazu je verzování. S vydáním nové verze jsem musel přepisovat verzi ve zdrojovém kódu, vytvořit nový tag v Gitu a tuto změnu commitnout a pushnout. Ale protože jsem lajdák vždy jsem na něco zapoměl…

Při vydání nové verze dělám:

 • nastavit novou verzi ve zdrojových souborech ( Version: 0.0.1 => Version: 0.0.2 )
 • coomitnout tuto změnu
 • vytvořit nový tag ( 0.0.2 )
 • pushnout tyto změny

To jsem dělal ručně do doby než jsem poznal Grunt. Nyní mám tento proces automatizovaný a tuto nudnou opičí práci za mne udělá Grunt.

Pojďme si ukázat jak. Předpokládejme nainstalovaný Grunt (o instalaci Gruntu zase někdy jindy).

Vytvoříme soubor package.json:

npm init

Nainstalujeme grunt-version:

npm install grunt-version --save-dev

Vytvoříme soubor Gruntfile.js:

module.exports = function(grunt) {
  grunt.loadNpmTasks('grunt-version');
 
  grunt.initConfig({
   version: {
     php: {
      options: {
        prefix: '\Version:\\s+'
      },
      src: [ 'my-file.php' ]
     }
   }
  });

  // Release task
  grunt.registerTask( 'release', [ 'version' ]); 
};

Příkazem grunt release nastavíme v souboru my-file.php novou verzi uvedenou v package.json:

Version:           0.0.1 se změní na verzi zadanou v souboru package.json

To je solidní základ 🙂 Ale mne to nestačí. Verzi kterou chci vydat musím zapsat do souboru package.json a příliš práce to za mne neudělá…

Dělám různé releasy:

 • patch (1.2.X)
 • minor (1.X.0)
 • major (X.0.0)

Pojďmě si napsat script který bude automaticky zvyšovat verzi v souboru package.json v závislosti na vydávané verzi. Vužijeme modul grunt-update-json

npm install grunt-update-json --save-dev

Použijeme tento kód:

module.exports = function(grunt) {

  grunt.loadNpmTasks('grunt-version');
	
  grunt.initConfig({
   pkg: grunt.file.readJSON( 'package.json' ),
     version: {
      php: {
        options: {
         prefix: '\Version:\\s+'
        },
         src: [ 'my-file.php' ]
        }
      }
     });
     // Release task		
     grunt.registerTask('release:patch', 'Release patch version', function( target ) {
      release( "patch" );
     });

     grunt.registerTask('release:minor', 'Release minor version', function( target ) {
      release( "minor" );
     });

     grunt.registerTask('release:major', 'Release major version', function( target ) {
      release( "major" );
     });

     function release( type )
     {
      var version = grunt.config.data.pkg.version;
      var aVersion = version.split(".");
      if( type == "patch" )
      {
        aVersion[ 2 ] = ( 1 * aVersion[ 2 ] ) + 1;
      }
      else if( type == "minor" )
      {
        aVersion[ 2 ] = 0;
        aVersion[ 1 ] = ( 1 * aVersion[ 1 ] ) + 1;
      }
        else if( type == "major" )
      {
        aVersion[ 2 ] = 0;
        aVersion[ 1 ] = 0;
        aVersion[ 0 ] = ( 1 * aVersion[ 0 ] ) + 1;
      }
      var newVersion = aVersion.join(".");
      grunt.log.writeln('Release ' + type + ' version: ' + version + ' => ' + newVersion );

      //save new version to package.json
      grunt.config.data.pkg.version = newVersion;		
      grunt.file.write( './package.json', JSON.stringify( grunt.config.data.pkg, null, ' ') + '\n');
		
      //change version in source code
      grunt.task.run(['version']);
		
      //@TODO commit
      //@TODO create TAG
      //@TODO push
     }
};

To už je lepší. Můžeme použít následující příkaz:

 • grunt release:patch
 • grunt release:minor
 • grunt release:major

K dokonalosti chybí pouze commit, vytvořit tag s novou verzí a push. K tomu využijeme grunt-git

npm install grunt-git --save-dev

Do souboru package.json přidáme následující kód:

gitcommit: {
  version: {
   options: {
     message: 'New version: <%= pkg.version %>'
   },
   files: {
     // Specify the files you want to commit
     src: ['my-file.php', 'package.json']
   }
  }
},
gittag: {
  version: {
   options: {
     tag: '<%= pkg.version %>',
     message: 'Tagging version <%= pkg.version %>'
   }
  }
},
gitpush: {
  version: {},
  tag: {
   options: {
     tags: true
   }
  }
},

Celý kód nakonec vypadá takto:

module.exports = function(grunt) {

  grunt.loadNpmTasks('grunt-version');
  grunt.loadNpmTasks('grunt-git');
	
  grunt.initConfig({
   pkg: grunt.file.readJSON( 'package.json' ),
     version: {
      php: {
        options: {
         prefix: '\Version:\\s+'
        },
        src: [ 'my-file.php' ]
      }
     },
     gitcommit: {
      version: {
        options: {
         message: 'New version: <%= pkg.version %>'
        },
        files: {
         src: ['my-file.php', 'package.json']
        }
      }
     },
     gittag: {
      version: {
        options: {
         tag: '<%= pkg.version %>',
         message: 'Tagging version <%= pkg.version %>'
        }
      }
     },
     gitpush: {
      version: {},
      tag: {
        options: {
         tags: true
        }
      }
     }		
   });

   grunt.registerTask('release:patch', 'Release patch version', function( target ) {
     release( "patch" );
   });

   grunt.registerTask('release:minor', 'Release minor version', function( target ) {
     release( "minor" );
   });

   grunt.registerTask('release:major', 'Release major version', function( target ) {
     release( "major" );
   });

   function release( type )
   {
     var version = grunt.config.data.pkg.version;
     var aVersion = version.split(".");
     if( type == "patch" )
     {
      aVersion[ 2 ] = ( 1 * aVersion[ 2 ] ) + 1;
     }
     else if( type == "minor" )
     {
      aVersion[ 2 ] = 0;
      aVersion[ 1 ] = ( 1 * aVersion[ 1 ] ) + 1;
     }
     else if( type == "major" )
     {
      aVersion[ 2 ] = 0;
      aVersion[ 1 ] = 0;
      aVersion[ 0 ] = ( 1 * aVersion[ 0 ] ) + 1;
     }
     var newVersion = aVersion.join(".");
     grunt.log.writeln('Release ' + type + ' version: ' + version + ' => ' + newVersion );

     //save new version to package.json
     grunt.config.data.pkg.version = newVersion;		
     grunt.file.write( './package.json', JSON.stringify( grunt.config.data.pkg, null, ' ') + '\n');
		
     //change version in source code
     grunt.task.run(['version']);
		
     //git commit
     grunt.task.run(['gitcommit:version']);
     //git create TAG
     grunt.task.run(['gittag:version']);
     //git push
     grunt.task.run(['gitpush']);
   }
};