MySQL vzdálenost GPS souřadnic

Jak v MySQL spočítat vzdálenost mezi 2 body? Použijeme uloženou proceduru:

DROP FUNCTION IF EXISTS `gps_distance`;

DELIMITER $$
CREATE FUNCTION `gps_distance` (lat1 float, lng1 float, lat2 float, lng2 float) RETURNS float
BEGIN
 
  SET lat1 = lat1 * pi() / 180;
  SET lng1 = lng1 * pi() / 180;
  SET lat2 = lat2 * pi() / 180;
  SET lng2 = lng2 * pi() / 180;
 
  RETURN acos
  (  cos(lat1)*cos(lng1)*cos(lat2)*cos(lng2)
   + cos(lat1)*sin(lng1)*cos(lat2)*sin(lng2)
   + sin(lat1)*sin(lat2)
  ) * 6372.795;
 
END$$

DELIMITER ;