.NET Core – malé znaky v URL

Defaultně .NET Core pro web a api generuje URL ve tvaru PascalCase:

  public class HomeController : Controller
  {
    public IActionResult Privacy()
    {
      return View();
    }

  }

Vygneneruje URL ve formě: „/Home/PrivacyAndPolicy“. URL adresa je case insensitive, což znamená, že nezáleží na velikosti písme a kdokoliv kdo bude přistupovat na „/home/privacy“ nebo „/HOME/PRIVACY“ obdrží shodnou odpověď.

Konzistentní malá písmena v URL

Pokud chcete držet stejnou konzistenci a všechny písmena v URL mít malá (jen v URL na parametry nemá vliv 🙂 ) a zároveň posílit SEO, štěte dál. V souboru Program.cs stačí použít:

builder.Services.AddRouting(options => options.LowercaseUrls = true);

camelCase v URL API Swaggeru

Výše uvedený tip má vliv i na výstup ve Swaggeru a v celé aplikaci budou konzistentně malá písman v URL. Občas potřebujete pouze v API použít camelCase pro lepší čitelnost. Pro tento případ stačí použít zápis níže. Tento způsob má výhodu v tom, že tím nic nemůžete rozbít a způsobit breaking change:

services.AddSwaggerGen(c =>
{
  // Další nastavení konfigurace Swagger
  c.DescribeAllParametersInCamelCase = true;
});