.Net core + NUnit testujeme statickou třídu

Testování statických tříd je .Net velice jednoduché. Nemusíte nic mockovat a jednoduše napíšete test. NUnit umožňuje testovat statické třídy stejně jako běžné třídy, ale nemáte k dispozici instanci třídy, takže nemůžete testovat instanční metody ani vlastnosti. Místo toho se zaměříme na testování statických metod a vlastností.

public static class MathUtility
{
  public static int Add(int a, int b)
  {
    return a + b;
  }

  public static int Subtract(int a, int b)
  {
    return a - b;
  }
}

Ve Visual Studiu založíme ve stejné solution nový projekt, který bude vycházet ze šablony Nunit Test Project. Do toho projektu založíme nový test:

namespace Test.Statics
{
  [TestFixture]
  public class MathUtilityTests
  {
    [Test]
    public void Add_ShouldReturnCorrectSum()
    {
      int result = MathUtility.Add(3, 5);
      Assert.AreEqual(8, result);
    }

    [Test]
    public void Subtract_ShouldReturnCorrectDifference()
    {
      int result = MathUtility.Subtract(10, 3);
      Assert.AreEqual(7, result);
    }
  }
}

Po spuštění testu (na testovacím projektu klikneme pravým talčítkem a vyberme volbu Run tests) vidíme výsledky testů

Jak funguje Assert.AreEqual

Metoda Assert.AreEqual(8, result) v NUnit je způsob, jak otestovat, zda očekávaná hodnota (v tomto případě 8) je rovna aktuální hodnotě (v tomto případě result). Pokud jsou tyto dvě hodnoty shodné, test projde a pokračuje v běhu testů. Pokud jsou hodnoty různé, test selže a testovací běh je přerušen.

Zde je, jak to funguje:

 • Pokud result (aktuální hodnota) a 8 (očekávaná hodnota) jsou stejné, test projde a není vyvolána výjimka.
 • Pokud result a 8 nejsou stejné, test selže a vyvolá se výjimka AssertionException, která způsobí, že testovací běh se zastaví a označí test jako nevyhovující.

Tato metoda je používána k porovnání dvou hodnot a určení, zda jsou shodné. Použití této metody v testech je běžným způsobem ověření správného chování kódu. V tomto konkrétním případě se testuje, zda výstup z metody MathUtility.Add(3, 5) je roven 8.

Poznámka: Můžete také použít jiné metody Assert, jako například Assert.IsTrue, Assert.IsFalse, nebo Assert.IsNull, atd., v závislosti na tom, co chcete otestovat.

Vylepšení

Můžete si všimnout, že Visual Studio řádek s ověřením výsledku podtrhne, protože se mu na něm něco nelíbí:

Assert.AreEqual(8, result);

U řádku vidíme varování: Consider using the constraint model, Assert.That(actual, Is.EqualTo(expected)), instead of the classic model, Assert.AreEqual(expected, actual).

Více o problému se dočete zde: https://docs.nunit.org/articles/nunit-analyzers/NUnit2005.html

Pokud se chcete toto varování opravit, přepište ověření výsledku na:

Assert.That(result, Is.EqualTo(7));