Android: GPS souřadnice zařízení

V dnešním článku si ukážeme jak z Android zařízení získat aktuální GPS polohu. K získání polohy použijeme LocationListener. Oprávnění pro přístup k poloze Do AndroidManifest.xml přidáme následující oprvnění: <uses-permission android:name=“android.permission.INTERNET“ /> <uses-permission android:name=“android.permission.ACCESS_FINE_LOCATION“ /> Používáme Android LocationManager Activita ve které chceme zjistit GPS polohu musíme implementovat rozhraní LocationListener (z package android.location.LocationListener) public class MainActivity extends Activity implements …