Android: GPS souřadnice zařízení

V dnešním článku si ukážeme jak z Android zařízení získat aktuální GPS polohu. K získání polohy použijeme LocationListener.

Oprávnění pro přístup k poloze

Do AndroidManifest.xml přidáme následující oprvnění:

<uses-permission android:name="android.permission.INTERNET" />
<uses-permission android:name="android.permission.ACCESS_FINE_LOCATION" />

Používáme Android LocationManager

Activita ve které chceme zjistit GPS polohu musíme implementovat rozhraní LocationListener (z package android.location.LocationListener)

public class MainActivity extends Activity implements LocationListener {
  
  private LocationManager locationManager;

kde následně musíme přetížit tyto metody:

  @Override
  public void onLocationChanged(Location location) {
    Log.d("GPS", "Lat: " + location.getLatitude() + "Lon: " + location.getLongitude());
    Toast.makeText(getActivity(), "Lat: " + location.getLatitude() + "Lon: " + location.getLongitude(), Toast.LENGTH_LONG).show();
    locationManager.removeUpdates(this);//stop gps changes, only ONE
  }

  @Override
  public void onStatusChanged(String provider, int status, Bundle extras) {

  }

  @Override
  public void onProviderEnabled(String provider) {
    Toast.makeText(getActivity(), "Gps is turned ON", Toast.LENGTH_SHORT).show();
  }

  @Override
  public void onProviderDisabled(String provider) {
    Toast.makeText(getActivity(), "Gps is turned OFF", Toast.LENGTH_SHORT).show();
  }

Vynutíme získání polohy:

@Override
protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
  super.onCreate(savedInstanceState);
  setContentView(R.layout.activity_main);
 
  locationManager = (LocationManager) getSystemService(Context.LOCATION_SERVICE);
  locationManager.requestLocationUpdates(LocationManager.GPS_PROVIDER, 2000, 1, this);
}

locationManager.requestLocationUpdates(LocationManager.GPS_PROVIDER, 3000, 1, this) kde parametry funkce:

provider provider pro zjištění polohy
minTime minimální interval pro aktualizaci polohy (v milisekundách)
minDistance minimální vzdálenost mezi aktualizacemi (v metrech). Pokud nepotřebujeme změnu po metrech, nastavíme na 0 -> tím se bude aktualizovat pouze podle česového intervalu (minTime)
listener listener jehož metoda onLocationChanged(Location) se zavolá s každou změnou

Pokud budeme chtít listener pro zjišťování polohy ukončit, zavoláme:

locationManager.removeUpdates(this);

Všimněte si že první zjištění polohy trvá docela dlouho a zařízení se zahřívá více než obvykle. I baterie ubývá rychleji než obvykle 🙂 Příště si ukážeme šetrnější způsob jak zjišťovat polohu zařízení, který při prvním spuštění rychle vrátí naposledy známou polohu a poté ji zpřesní, nebo jak zjistit, že GPS je vypnuta.