Arduino tahák

Externí napájení Arduino mega

Doporučované napájení: 7 – 12V
Limitní hodnoty napájení: 6-20V

Maximální proud pinem: 40mA

http://www.arduino.cc/en/Main/ArduinoBoardMega2560

Externí napájení Ardudino UNO

Doporučované napájení: 7 – 12V
Limitní hodnoty napájení: 6-20V

Maximální proud pinem: 20mA

Práce s časem

mills()

Vrátí počet milisekund od spuštění programu na Arduino desce. Po přetečení (cca 50 dnů) se opět vrátí na hodnotu 0 a pokračuje v inkrementaci.