Gson: parsrování lokálního json souboru na objekty

Dnes si ukážeme jednoduchý příklad jak parsrovat lokální .json na objetky. Na tuto práci je perfektní knihovna gson, přidáme ji mezi závislosti: compile ‚com.google.code.gson:gson:2.8.5‘ Náš ukázkový file.json vypadá následovně: { „list“: [ { „name“: „Faraz Khonsari“, „age“: 24 }, { „name“: „John Snow“, „age“: 28 }, { „name“: „Alex Kindman“, „age“: 29 } ] } …