Gson: parsrování lokálního json souboru na objekty

Dnes si ukážeme jednoduchý příklad jak parsrovat lokální .json na objetky. Na tuto práci je perfektní knihovna gson, přidáme ji mezi závislosti:

Náš ukázkový file.json vypadá následovně:

Jedná se o list objektů. Jednoduché. Uděláme si objekt, který namapuje list jako ArrayList, ve kterém budou objekty s propertou name a age:

Načteme soubor:

Přečteme obsah souboru:

Obsah souboru konvertujeme na objekt: