Vue.js 3 – Hello world

npm create vue@3

Budeme vyzváni k zadání:

  • názvu projektu
  • podpory TypeStcriptu
  • podpory JSX
  • testů, ESlintu, …

Po vytvoření kostry projektu stačí nainstalovat balíčky a projekt spustit:

cd vue-project
npm install
npm run dev

Tip

Pokud se při spuštění vyskytnou problémy (failed to load config from vite.config.js, Error: Cannot find module ‚node:url‘, …) aktualizujte node.js na najnovější LTS verzi.

Spuštění projektu

Pokud vše prošlo, uvidíte v konzoli:

VITE v4.0.4 ready in 307 ms

➜ Local: http://localhost:5173/
➜ Network: use –host to expose
➜ press h to show help

Otevřee internetový prohlížeč a zadejte do něj adresu z konzole: http://localhost:5173/