Android: RecyclerView

LisView je mrtvý, ať žije RecyclerView. Ano, je to opravdu tak, zapomeňte na ListView a začněte používat RecyclerView – je výkonější, flexibilnější a vyvýjí se, ListView je mrtvý.

Pojďme si udělat jednoduchou ukázku.

Do souboru build.gradle je nutné přidat závislost:

dependencies {
  implementation 'com.android.support:recyclerview-v7:28.0.0'
}

1) Přidání RecyclerView do šablony activity_main.xml:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<android.support.constraint.ConstraintLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
  xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
  android:layout_width="match_parent"
  android:layout_height="match_parent"
  tools:context=".MainActivity">

  <android.support.v7.widget.RecyclerView
    android:id="@+id/my_recycler_view"
    android:scrollbars="vertical"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent"/>

</android.support.constraint.ConstraintLayout>

2) Model

Vytvoříme třídu s Movie.java s gettery a settery.

package cz.vencax.recyclerview.model;

public class Movie {
  private String title, genre, year;

  public Movie() {
  }

  public Movie(String title, String genre, String year) {
    this.title = title;
    this.genre = genre;
    this.year = year;
  }

  public String getTitle() {
    return title;
  }

  public void setTitle(String name) {
    this.title = name;
  }

  public String getYear() {
    return year;
  }

  public void setYear(String year) {
    this.year = year;
  }

  public String getGenre() {
    return genre;
  }

  public void setGenre(String genre) {
    this.genre = genre;
  }
}

3) Adapter

Adapter slouží pro zobrazení dat v RecyclerView stejně jako v ListView. Jsou pouze přetížené jiné metody.

Vytvořte třídu s názvem MoviesAdapter.java. Zde metoda onCreateViewHolder () použije movie_list_row.xml. V metodě onBindViewHolder () jsou nastaveny příslušné údaje o filmu (titul, žánr a rok) pro každý řádek.

package cz.vencax.recyclerview.adapter;

import android.support.v7.widget.RecyclerView;
import android.view.LayoutInflater;
import android.view.View;
import android.view.ViewGroup;
import android.widget.TextView;

import java.util.List;

import cz.vencax.recyclerview.R;
import cz.vencax.recyclerview.model.Movie;

public class MoviesAdapter extends RecyclerView.Adapter<MoviesAdapter.MyViewHolder> {

  private List<Movie> moviesList;

  public class MyViewHolder extends RecyclerView.ViewHolder {
    public TextView title, year, genre;

    public MyViewHolder(View view) {
      super(view);
      title = (TextView) view.findViewById(R.id.title);
      genre = (TextView) view.findViewById(R.id.genre);
      year = (TextView) view.findViewById(R.id.year);
    }
  }


  public MoviesAdapter(List<Movie> moviesList) {
    this.moviesList = moviesList;
  }

  @Override
  public MyViewHolder onCreateViewHolder(ViewGroup parent, int viewType) {
    View itemView = LayoutInflater.from(parent.getContext())
        .inflate(R.layout.movie_list_row, parent, false);

    return new MyViewHolder(itemView);
  }

  @Override
  public void onBindViewHolder(MyViewHolder holder, int position) {
    Movie movie = moviesList.get(position);
    holder.title.setText(movie.getTitle());
    holder.genre.setText(movie.getGenre());
    holder.year.setText(movie.getYear());
  }

  @Override
  public int getItemCount() {
    return moviesList.size();
  }
}

4) Layout pro řádek v RecyclerView

Vytvořte layout xml s názvem movie_list_row.xml s níže uvedeným kódem. Tento layout vykreslí jeden řádek v RecyclerView se zobrazením názvu filmu, žánru a roku vydání.

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<RelativeLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  android:layout_width="match_parent"
  android:layout_height="wrap_content"
  android:background="?android:attr/selectableItemBackground"
  android:clickable="true"
  android:focusable="true"
  android:orientation="vertical"
  android:paddingBottom="10dp"
  android:paddingLeft="16dp"
  android:paddingRight="16dp"
  android:paddingTop="10dp">

  <TextView
    android:id="@+id/title"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_alignParentTop="true"
    android:textColor="#222222"
    android:textSize="16dp"
    android:textStyle="bold" />

  <TextView
    android:id="@+id/genre"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_below="@id/title" />

  <TextView
    android:id="@+id/year"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_alignParentRight="true"
    android:textColor="#999999" />

</RelativeLayout>

5) Activity

Nakonec upravíme MainActivity.java a provedeme níže uvedené změny. Metoda prepareMovieData () přidá vzorové data do zobrazení v seznamu.

package cz.vencax.recyclerview.activity;

import android.support.v7.app.AppCompatActivity;
import android.os.Bundle;
import android.support.v7.widget.DefaultItemAnimator;
import android.support.v7.widget.LinearLayoutManager;
import android.support.v7.widget.RecyclerView;

import java.util.ArrayList;
import java.util.List;

import cz.vencax.recyclerview.R;
import cz.vencax.recyclerview.adapter.MoviesAdapter;
import cz.vencax.recyclerview.model.Movie;

public class MainActivity extends AppCompatActivity {

  private List<Movie> movieList = new ArrayList<>();
  private RecyclerView recyclerView;
  private MoviesAdapter mAdapter;

  @Override
  protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {

    super.onCreate(savedInstanceState);
    setContentView(R.layout.activity_main);

    recyclerView = (RecyclerView) findViewById(R.id.recycler_view);

    mAdapter = new MoviesAdapter(movieList);
    RecyclerView.LayoutManager mLayoutManager = new LinearLayoutManager(getApplicationContext());
    recyclerView.setLayoutManager(mLayoutManager);
    recyclerView.setItemAnimator(new DefaultItemAnimator());
    recyclerView.setAdapter(mAdapter);

    prepareMovieData();
  }


  private void prepareMovieData() {
    Movie movie = new Movie("Mad Max: Fury Road", "Action & Adventure", "2015");
    movieList.add(movie);

    movie = new Movie("Inside Out", "Animation, Kids & Family", "2015");
    movieList.add(movie);

    movie = new Movie("Star Wars: Episode VII - The Force Awakens", "Action", "2015");
    movieList.add(movie);

    movie = new Movie("Shaun the Sheep", "Animation", "2015");
    movieList.add(movie);

    movie = new Movie("The Martian", "Science Fiction & Fantasy", "2015");
    movieList.add(movie);

    movie = new Movie("Mission: Impossible Rogue Nation", "Action", "2015");
    movieList.add(movie);

    movie = new Movie("Up", "Animation", "2009");
    movieList.add(movie);

    movie = new Movie("Star Trek", "Science Fiction", "2009");
    movieList.add(movie);

    movie = new Movie("The LEGO Movie", "Animation", "2014");
    movieList.add(movie);

    movie = new Movie("Iron Man", "Action & Adventure", "2008");
    movieList.add(movie);

    movie = new Movie("Aliens", "Science Fiction", "1986");
    movieList.add(movie);

    movie = new Movie("Chicken Run", "Animation", "2000");
    movieList.add(movie);

    movie = new Movie("Back to the Future", "Science Fiction", "1985");
    movieList.add(movie);

    movie = new Movie("Raiders of the Lost Ark", "Action & Adventure", "1981");
    movieList.add(movie);

    movie = new Movie("Goldfinger", "Action & Adventure", "1965");
    movieList.add(movie);

    movie = new Movie("Guardians of the Galaxy", "Science Fiction & Fantasy", "2014");
    movieList.add(movie);

    mAdapter.notifyDataSetChanged();
  }
}

A máme hotovo 🙂

6) Přidání oddělovače RecyclerView

recyclerView.addItemDecoration(new DividerItemDecoration(this, LinearLayoutManager.VERTICAL));

recyclerView.setAdapter(mAdapter);

7) Přidání click listeneru

RecyclerView také nemá metodu OnItemClickListener pro kliknutí na položku. Musíte napsat svou vlastní třídu implementující RecyclerView.OnItemTouchListener. Vytvořte třídu s názvem RecyclerTouchListener.java:

package cz.vencax.recyclerview.utils;

import android.content.Context;
import android.support.v7.widget.RecyclerView;
import android.view.GestureDetector;
import android.view.MotionEvent;
import android.view.View;

public class RecyclerTouchListener implements RecyclerView.OnItemTouchListener {

  private GestureDetector gestureDetector;
  private ClickListener clickListener;

  public RecyclerTouchListener(Context context, final RecyclerView recyclerView, final ClickListener clickListener) {
    this.clickListener = clickListener;
    gestureDetector = new GestureDetector(context, new GestureDetector.SimpleOnGestureListener() {
      @Override
      public boolean onSingleTapUp(MotionEvent e) {
        return true;
      }

      @Override
      public void onLongPress(MotionEvent e) {
        View child = recyclerView.findChildViewUnder(e.getX(), e.getY());
        if (child != null && clickListener != null) {
          clickListener.onLongClick(child, recyclerView.getChildPosition(child));
        }
      }
    });
  }

  @Override
  public boolean onInterceptTouchEvent(RecyclerView rv, MotionEvent e) {

    View child = rv.findChildViewUnder(e.getX(), e.getY());
    if (child != null && clickListener != null && gestureDetector.onTouchEvent(e)) {
      clickListener.onClick(child, rv.getChildPosition(child));
    }
    return false;
  }

  @Override
  public void onTouchEvent(RecyclerView rv, MotionEvent e) {
  }

  @Override
  public void onRequestDisallowInterceptTouchEvent(boolean disallowIntercept) {

  }

  public interface ClickListener {
    void onClick(View view, int position);

    void onLongClick(View view, int position);
  }
}

Nakonec přidáme tento objekt jako listener k RecyclerView v activity:

recyclerView.addOnItemTouchListener(new RecyclerTouchListener(getApplicationContext(), recyclerView, new RecyclerTouchListener.ClickListener() {
      @Override
      public void onClick(View view, int position) {
        Movie movie = movieList.get(position);
        Toast.makeText(getApplicationContext(), movie.getTitle() + " is selected!", Toast.LENGTH_SHORT).show();
      }

      @Override
      public void onLongClick(View view, int position) {

      }
    }));