MySQL vzdálenost GPS souřadnic

Jak v MySQL spočítat vzdálenost mezi 2 body? Použijeme uloženou proceduru:

DROP FUNCTION IF EXISTS `gps_distance`;

DELIMITER $$
CREATE FUNCTION `gps_distance` (lat1 float, lng1 float, lat2 float, lng2 float) RETURNS float
BEGIN
 
  SET lat1 = lat1 * pi() / 180;
  SET lng1 = lng1 * pi() / 180;
  SET lat2 = lat2 * pi() / 180;
  SET lng2 = lng2 * pi() / 180;
 
  RETURN acos
  (  cos(lat1)*cos(lng1)*cos(lat2)*cos(lng2)
   + cos(lat1)*sin(lng1)*cos(lat2)*sin(lng2)
   + sin(lat1)*sin(lat2)
  ) * 6372.795;
 
END$$

DELIMITER ;

 

Jak v jQuery vytvořit jednoduchý doplněk

Dělám doplněk který zobrazuje Google mapu. Doplněk umožňuje zobrazit několik markerů na mapě, nebo zobrazit 1 marker kterým je možné uživatelsky vybrat pozici. Nyní bych potřeboval rozšířit tento doplněk o možnost zadání souřadnic markeru z venku doplňku.

Jak to nyní funguje

<div id="google-map">v tomto divu je zobrazena mapa na které je marker</div>

Úkolem je této mapě (map může být na stránce více) nastavit souřadnice markeru.

Vyřešení

Do JavaScriptu pro zobrazení mapy přidám následující kód:

$( document ).ready( function() {

 $.fn.setMarkerPosition = function(lon, lat){
  $(this).css("border", "pink solid 10px");//at je to videt :-)
  alert("lon: " + lon + ", lat: " + lat );
  return this;
 };
 //...

Nyní stačí zavolat námi vytvořenou funkci setMarkerPosition()

$( "div#nette-g-map-canvas" ).setMarkerPosition( 1.1111, 2.2222 );

 

Google Analytics: Změna URL

Dost často se setkávám se stránkami které mají veškerý svůj obsah na jedné dlouhé stránce. Stránka je rozdělena na sekce a při zobrazení sekce se změní URL adresa (většinou se změní hashtag: #kontakt, #nabidka, #kontaktni-formular, … )

Pokud na tokovou stránku nasadíte Google Analytics, měření nebude dávat smysl (uvidíte statistiky pouze pro jednu stránku). Nebudete vědět jaké sekce uživatele zajímají, na jaké sekce přicházejí, z jakých sekcí odcházejí,….

Tento problém jsem vyřešil zajímavým způsobem. Pokud dojde ke změně URL (změní se hashtag), pošlu do Google Analytics zprávu o tom kde se nachází uživatel:

var page = location.pathname + "#"+ hashtag;
ga( 'send', 'pageview', page );

Kde location.pathname je cesta aktuální URL.

 

Breadcrumbs – drobečková navigace

Co je to breadcrumbs?

Breadcrumbs neboli drobečková navigace je sada odkazů které mohou uživateli pomoci pochopit a procházet hierarchii stránek. Příklad:

Webmaster ToolsHelp articlesMy site and GoogleCreating Google-friendly sites

Přidáte-li breaderumbs navigaci na Vaše stránky pomůžete vyhledávačům pochopit navigaci na stránkách a vyhledávače tuto informaci začnou prezentovat při vyhledávání:

breadcrumbs

 Ukázka použití

<div itemscope itemtype="http://data-vocabulary.org/Breadcrumb">
 <a href="http://www.example.com/knihy" itemprop="url">
  <span itemprop="title">Knihy</span>
 </a> ›
 <div itemprop="child" itemscope itemtype="http://data-vocabulary.org/Breadcrumb">
  <a href="http://www.example.com/knihy/autori" itemprop="url">
   <span itemprop="title">Autoři</span>
  </a> ›
  <div itemprop="child" itemscope itemtype="http://data-vocabulary.org/Breadcrumb">
   <a href="http://www.example.com/knihy/autori/bozena-nemcova" itemprop="url">
    <span itemprop="title">Božena Němcona</span>
   </a>
  </div>
 </div>
</div>

 Ověření správné funkčnosti

Správnost konfigurace drobečkové navigace můžete ověřit na adrese: https://developers.google.com/structured-data/testing-tool/

Grunt: Warning: stdout maxBuffer exceeded. Use –force to continue.

Pokud váš grunt sckript vypisuje hodně údajů na obrazovku, snadno se stane že dojte k přetečení defaultního bufferu. Skript se nedokončí a zkončí hláškou:

Warning: stdout maxBuffer exceeded. Use --force to continue.

Aborted due to warnings.

Doporučuji deaktivovat maxBuffer:

shell: {
  yourCommand: {
    command: [
      'command to execute'
    ],
    options: {
      execOptions: {
        maxBuffer: Infinity
      }
    }
  }
}

 

Nette – validace formuláře – zadejte jméno nebo nick

Při práci s formuláři dost často potřebujete aby byl vyplněn jeden z důležitých údajů. V mém případě uživatel musí zadat svoje jméno nebo nick. Může zadat jméno a zároveň nick, nesmí se však stát že nezadá ani jméno ani nick:

    $form = new Form;
    $form->addText('name', 'Jméno:');
    $form->addText('nick', 'Nick:');
    
    $form->addSubmit('submit', 'Odeslat');

Pro vytvoření podmínky na jiný prvek použijeme addConditionOn. Prvním parametrem je prvek na který se odvoláváme a druhým parametrem je validační pravidlo.

    $form = new Form;
    $form->addText('name', 'Jméno:');
    $form->addText('nick', 'Nick:')
      ->addConditionOn($form['name'], ~Form::FILLED)
        ->setRequired('Zadejte prosím Vaše jméno nebo nick');

    $form->addSubmit('submit', 'Odeslat');

 

První aplikace pro Pebble hodinky

Tvorba aplikací pro Pebble hodinky je velice jednoduchá. Celou aplikaci dokážete vytvořit v cloudovém IDE. Nepotřebujete ani Pebble hodinky.

Vytvořenou aplikaci můžete spustit na emulátoru (je součástí cloud IDE) nebo fyzicky na hodinkách (pokud je máte).

Vytvoření aplikace v CloudPebble

Zaregistrujte se na https://cloudpebble.net/

Vytvořte nový projekt: PROJECTS -> CREATE

 • Project name: zadejte název vašeho projektu (například Hello)
 • Project type: Pebble C SDK
 • SDK Version: SDK 2
 • Template: HelloWorld

Tlačítkem CREATE vytvoříme projekt.

Máme základ hotov. Zkompilujeme ho: COMPILATION -> RUN BUILD. Zvolíme EMULATOR a klikneme na INSTALL ON APLITE.

Spustí se emulátor a můžeme vylepšovat.

Vytvoření nové textové vrstvy

text_layer = text_layer_create(GRect(0, 0, 144, 154));

Každá vrstva je vymezena hranicemi. Hranice určíme funkcí Grect.

Funkce Grect má následující parametry: Grect( x, y, size_x, size_y )

Průhledný PNG obrázek

Hodně jsem zápasil s vložením průhledného obrázku. Obrázek byl černý a měl průhledná místa. Řešení:

g_bitmap_layer_weather = bitmap_layer_create(GRect((bounds.size.w-25), (bounds.size.h-25), 25, 25));
bitmap_layer_set_bitmap(g_bitmap_layer_weather, gbitmap_create_with_resource(RESOURCE_ID_WATHERSUNNY_BLACK)); 
bitmap_layer_set_compositing_mode(g_bitmap_layer_weather, GCompOpClear);

 

 

Tahák pro Composer

Jak stáhnout balíček do nové složky s projektem?

composer create-project nette/sandbox nazev-slozky-s-projektem

Kde složka nazev-slozky-s-projektem bude automaticky vytvořena

Jak zobrazit verze nainstalovaných balíčků?

composer show -i

composer install

Tím to příkazem nainstalujeme všechny balíčky ze souboru composer.json. Zároveň dojde k vytvoření souboru composer.lock který obsahuje seznam nainstalovaných verzí.

Pokud se dostanete k projektu ve kterém existuje composer.lock použijte pro stažení balíčků příkaz: composer install

composer update

Vynucení aktualizace balíčků. Tento příkaz přegeneruje soubor composer.lock.

Odinstalování balíčku

composer remove nette/nazev-balicku

Instalace konkrétní verze balíčku

Při instalaci se konkrétní verze píše za dvojtečku za název balíčku:

composer require facebook/php-sdk-v4:4.0.*
composer require google/apiclient:~1.0
composer require kertz/twitteroauth:dev-master
composer require venca-x/social-login:dev-master
composer require venca-x/nette.ajax.js:dev-master#fe640f40c9606e78f4fd31471931969c65b175c0

Instalace balíčků pro vývoj

ne vždy jsou balíčky nutnou součástí projektu (tester, phpstan, …). Tyto balíčky nainstalujeme s parametrem –dev

composer require --dev phpstan/phpstan-nette
Name Ukázka Popis
Přesná verze 1.0.2 Můžete určit přesnou verzi balíčku.
Rozsah >=1.0
>=1.0 <2.0
>=1.0 <1.1 || >=1.2
Operátory můžete určit rozsah platných verzí. Operátory jsou: >, >=, <, <=, !=
Můžete definovat více rozsahů. Rozsahy oddělené mezerou, nebo čárkou, budou považovány za logický AND.Dvojitá trubka (||), je považována za logický OR.
Hyphen Range 1.0 - 2.0 Například 1.0-2.0 odpovídá >= 1.0.0 <2.1
1.0.0 – 2.1.0 odpovídá >= 1.0.0 <= 2.1.0
Maska 1.0.* * je zástupný znak.  1.0.* Je ekvivalent >= 1.0 <1.1
Tilda operátor ~1.2 ~1.2 odpovídá >= 1.2 <2.0
Tilda operátor ~1.2.3 ~1.2.3 odpovídá >= 1.2.3 <1.3.0
Stříška operátor ^0.3 ^0.3 odpovídá >= 0.3 <0.4
Stříška operátor ^1.2.3 ^1.2.3 odpovídá >= 1.2.3 <2.0

U vlnovky záleží na tom, kolik číslic je uvedeno v čísle verze – poslední uvedená číslice se může lišit.

 • Preferujte operátor stříšky – je to nejjednodušší způsob, jak vynutit minimální verze oprav.

Jak v Nette vytvořit PDF fakturu

Pokud budete v Nette potřebovat vytvořit fakturu, doporučuji plugin Eciovni.

composer require OndrejBrejla/Eciovni ~1.1

Následně stačí jen vytvořit akci a funkci pro zobrazení faktury:

use OndrejBrejla\Eciovni\Eciovni;
use OndrejBrejla\Eciovni\ParticipantBuilder;
use OndrejBrejla\Eciovni\ItemImpl;
use OndrejBrejla\Eciovni\DataBuilder;
use OndrejBrejla\Eciovni\TaxImpl;

//...


  public function actionDefault() {
    // in case you downloaded mPDF separately
    // include_once(LIBS_DIR . '/MPDF54/mpdf.php');
    $mpdf = new \mPDF('utf-8');

    // Exporting prepared invoice to PDF.
    // To save the invoice into a file just use the second and the third parameter, equally as it's described in the documentation of mPDF->Output().
    $this['eciovni']->exportToPdf( $mpdf );
    //file_put_contents( "faktura.pdf", $this['eciovni']->exportToPdf( $mpdf ) );//uloz pdf na disk
  }

//..


  protected function createComponentEciovni() {
    $dateNow = new \DateTime();
    $dateExp = new \DateTime();
    $dateExp->modify('+14 days');
    $variableSymbol = '1234';

    $supplierBuilder = new ParticipantBuilder('Jan Baťa', 'Vodňany', '11', 'Čurákov', '13000');
    $supplier = $supplierBuilder->setIn('12345678')->setTin('CZ12345678')->setAccountNumber('123456789 / 1111')->build();
    $customerBuilder = new ParticipantBuilder('ěščřžýáíé ŠČŘŽÝÁÍÉ', 'Another street', '3', 'Prague 9', '19000');
    $customer = $customerBuilder->setAccountNumber('123456789 / 1111')->build();

    $items = array(
      new ItemImpl('Tworba webu', 1, 900, TaxImpl::fromPercent(22)),
      new ItemImpl('Správa databáze', 1, 900, TaxImpl::fromLowerDecimal(0.22)),
      new ItemImpl('Píčoviny', 1, 900, TaxImpl::fromUpperDecimal(1.22)),
    );
		/*
		for($i = 0; $i < 100; $i++)
		{
			$items[] = new ItemImpl( "Tworba webu " . $i, 1, 900, TaxImpl::fromPercent(22));
		}*/

    $dataBuilder = new DataBuilder(date('YmdHis'), 'Faktura - faktura číslo', $supplier, $customer, $dateExp, $dateNow, $items);
    $dataBuilder->setVariableSymbol($variableSymbol)->setDateOfVatRevenueRecognition($dateNow);
    $data = $dataBuilder->build();

    return new Eciovni($data);
  }