Android: GPS souřadnice zařízení

V dnešním článku si ukážeme jak z Android zařízení získat aktuální GPS polohu. K získání polohy použijeme LocationListener.

Oprávnění pro přístup k poloze

Do AndroidManifest.xml přidáme následující oprvnění:

<uses-permission android:name="android.permission.INTERNET" />
<uses-permission android:name="android.permission.ACCESS_FINE_LOCATION" />

Používáme Android LocationManager

Activita ve které chceme zjistit GPS polohu musíme implementovat rozhraní LocationListener (z package android.location.LocationListener)

public class MainActivity extends Activity implements LocationListener {
  
  private LocationManager locationManager;

kde následně musíme přetížit tyto metody:

  @Override
  public void onLocationChanged(Location location) {
    Log.d("GPS", "Lat: " + location.getLatitude() + "Lon: " + location.getLongitude());
    Toast.makeText(getActivity(), "Lat: " + location.getLatitude() + "Lon: " + location.getLongitude(), Toast.LENGTH_LONG).show();
    locationManager.removeUpdates(this);//stop gps changes, only ONE
  }

  @Override
  public void onStatusChanged(String provider, int status, Bundle extras) {

  }

  @Override
  public void onProviderEnabled(String provider) {
    Toast.makeText(getActivity(), "Gps is turned ON", Toast.LENGTH_SHORT).show();
  }

  @Override
  public void onProviderDisabled(String provider) {
    Toast.makeText(getActivity(), "Gps is turned OFF", Toast.LENGTH_SHORT).show();
  }

Vynutíme získání polohy:

@Override
protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
  super.onCreate(savedInstanceState);
  setContentView(R.layout.activity_main);
 
  locationManager = (LocationManager) getSystemService(Context.LOCATION_SERVICE);
  locationManager.requestLocationUpdates(LocationManager.GPS_PROVIDER, 2000, 1, this);
}

locationManager.requestLocationUpdates(LocationManager.GPS_PROVIDER, 3000, 1, this) kde parametry funkce:

provider provider pro zjištění polohy
minTime minimální interval pro aktualizaci polohy (v milisekundách)
minDistance minimální vzdálenost mezi aktualizacemi (v metrech). Pokud nepotřebujeme změnu po metrech, nastavíme na 0 -> tím se bude aktualizovat pouze podle česového intervalu (minTime)
listener listener jehož metoda onLocationChanged(Location) se zavolá s každou změnou

Pokud budeme chtít listener pro zjišťování polohy ukončit, zavoláme:

locationManager.removeUpdates(this);

Všimněte si že první zjištění polohy trvá docela dlouho a zařízení se zahřívá více než obvykle. I baterie ubývá rychleji než obvykle 🙂 Příště si ukážeme šetrnější způsob jak zjišťovat polohu zařízení, který při prvním spuštění rychle vrátí naposledy známou polohu a poté ji zpřesní, nebo jak zjistit, že GPS je vypnuta.

Android: Začínáme s Volley

Knihovnu Volley vyvinula společností Google. Slouží pro rychlou a snadnou komunikaci přes internet v systému Android. Dnes si ukážeme jak Volley používám pro stahování dat z internetu. Především stahování dat z REST API.

Do knihovny Volley přispěl svým kódem můj kolega Zdeněk Kořán 🙂

Gradle v Android Studiu

Pro všechny mé projekty pro Android používám Android Studio. Je to ideální volba. Zprovoznění simulátoru a nainstalování SDK (oproti Eclipse) je velice jednoduché a příjemné.

Gradle je nástroj pro automatizaci. Slouží k: build, CI, deployment, generování dokumentace, … Po vytvoření nového projektu v Android Studio je Gradle výchozí nástroj.

Přidání Volley knihovny do projektu v Android Studiu

Vytvořte v Android Studio nový projekt. Otevřete soubor build.gradle do kterého doplníme závislost:

// /app/build.gradle
// ...

dependencies {
 // ...
 compile 'com.mcxiaoke.volley:library:1.0.+'
}

Lepší je načíst poslední verzi knihovny Volley: File -> Project Structure… -> app -> Dependencies -> Add -> Library dependency kde v modálním okně vyhledáme „com.mcxiaoke.volley:library“ kterou přidáte. Hotovo 🙂

Soubor build.gradle pak vypadá takto:

apply plugin: 'com.android.application'

android {
  compileSdkVersion 22
  buildToolsVersion "22.0.1"

  defaultConfig {
    applicationId "cz.vencax.beerdroid.beerdroid"
    minSdkVersion 14
    targetSdkVersion 22
    versionCode 1
    versionName "1.0"
  }
  buildTypes {
    release {
      minifyEnabled false
      proguardFiles getDefaultProguardFile('proguard-android.txt'), 'proguard-rules.pro'
    }
  }
}

dependencies {
  compile fileTree(dir: 'libs', include: ['*.jar'])
  compile 'com.android.support:appcompat-v7:22.0.0'
  compile 'com.android.support:support-v4:22.0.0'
  compile 'com.mcxiaoke.volley:library:1.0.+'
}

Použití Volley knihovny

Volley knihovnu již máme naimportovanou. Pojďme ji začít používat k stahování obsahu z internetu. Kdybychom nepoužili Volley museli bychom obsah stahovat v samostatném vlákně přes AsyncTask. S Volley to je jednoduché. Volley pro požadavky ke stažení používá Request Queue. Pro globální frontu požadavků si vytvoříme statickou třídu VolleySingleton.

VolleySingleton.java:

import android.content.Context;

import com.android.volley.RequestQueue;
import com.android.volley.toolbox.Volley;

public class VolleySingleton {

  private static VolleySingleton mInstance;
  private RequestQueue mRequestQueue;
  private static Context mCtx;

  private VolleySingleton(Context context) {
    mCtx = context;
    mRequestQueue = getRequestQueue();
  }

  public synchronized static VolleySingleton getInstance(Context context) {
    if (mInstance == null) {
      mInstance = new VolleySingleton(context);
    }
    return mInstance;
  }

  public RequestQueue getRequestQueue() {
    if (mRequestQueue == null) {
      // getApplicationContext() is key, it keeps you from leaking the
      // Activity or BroadcastReceiver if someone passes one in.
      mRequestQueue = Volley.newRequestQueue(mCtx.getApplicationContext());
    }
    return mRequestQueue;
  }
}

Přidáme oprávnění pro přístup na internet (<uses-permission android:name=„android.permission.INTERNET“ />):

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<manifest xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  package="cz.vencax.beerdroid.beerdroid" >

  <uses-permission android:name="android.permission.INTERNET" />
  
  <application
    //...
  </application>

</manifest>

 Stažení JSONu přes Volley

Nyní máme vše připraveno a můžeme začít stahovat obsah z internetu přes Volley.

  @Override
  public void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);

    //>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> volley
    JsonObjectRequest request = new JsonObjectRequest("http://cblunt.github.io/blog-android-volley/response.json", null,
        new Response.Listener<JSONObject>() {

          @Override
          public void onResponse(JSONObject response) {
            Toast.makeText(getApplicationContext(), response.toString(), Toast.LENGTH_SHORT).show();
          }
        },

        new Response.ErrorListener() {

          @Override
          public void onErrorResponse(VolleyError error) {
            Toast.makeText(getApplicationContext(), "EROOR: " + error.toString(), Toast.LENGTH_SHORT).show();
          }
        }
    );

    VolleySingleton volleySingleton = VolleySingleton.getInstance(getApplicationContext());

    volleySingleton.getRequestQueue().add(request);
    // <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< volley
  }

Jak sami vidíte, s knihovnou Volley je stahování zdrojů z internetu velice jednoduché a rychlé. Sám Google ji používá u svých služeb (Google Play, Youtube, …), nemusíte se tudíž bát že Vaši aplikaci zpomalí.

Mne tato knihovna ušetřila spousty vlasů na hlavě 🙂

Na co si dát pozor

U JSONu se rozlišují 2 typy. Pozor na to při requestu.

JSONObject

začíná znakem {

JSONArray

začíná znakem [