Android: GPS souřadnice zařízení

V dnešním článku si ukážeme jak z Android zařízení získat aktuální GPS polohu. K získání polohy použijeme LocationListener. Oprávnění pro přístup k poloze Do AndroidManifest.xml přidáme následující oprvnění: <uses-permission android:name=“android.permission.INTERNET“ /> <uses-permission android:name=“android.permission.ACCESS_FINE_LOCATION“ /> Používáme Android LocationManager Activita ve které chceme zjistit GPS polohu musíme implementovat rozhraní LocationListener (z package android.location.LocationListener) public class MainActivity extends Activity implements …

Android: Začínáme s Volley

Knihovnu Volley vyvinula společností Google. Slouží pro rychlou a snadnou komunikaci přes internet v systému Android. Dnes si ukážeme jak Volley používám pro stahování dat z internetu. Především stahování dat z REST API. Do knihovny Volley přispěl svým kódem můj kolega Zdeněk Kořán 🙂 Gradle v Android Studiu Pro všechny mé projekty pro Android používám Android Studio. Je to …