Gson: parsrování lokálního json souboru na objekty

Dnes si ukážeme jednoduchý příklad jak parsrovat lokální .json na objetky. Na tuto práci je perfektní knihovna gson, přidáme ji mezi závislosti: compile ‚com.google.code.gson:gson:2.8.5‘ Náš ukázkový file.json vypadá následovně: { „list“: [ { „name“: „Faraz Khonsari“, „age“: 24 }, { „name“: „John Snow“, „age“: 28 }, { „name“: „Alex Kindman“, „age“: 29 } ] } …

Android: Cleartext HTTP traffic to downloads.bbc.co.uk not permitted

Od Android 8 (Oreo) je defaultně zakázáno komunikovat po http – je nutné komunikovat po https. Pokud stahujete data ze zdroje, kde nemůžete ovlivnit nasazení https, lze toto pravidlo obejít přidáním níže uvedeného kódu do vaší aplikace. Vytvoříme soubor: res/xml/network_security_config.xml <?xml version=“1.0″ encoding=“utf-8″?> <network-security-config> <base-config cleartextTrafficPermitted=“true“ /> </network-security-config> Do AndroidManifest.xm přidáme řádek: http://android:networkSecurityConfig=“@xml/network_security_config“ <application android:icon=“@mipmap/ic_launcher“ android:label=“@string/app_name“ android:networkSecurityConfig=“@xml/network_security_config“ … …

Retrofit: synchronní a asynchronní požadavky

Minule jsme si ukázali, jak použít Retrofit v Android studiu. Dnes se podíváme na synchronní a asynchronní požadavky. Synchronní požadavek Při synchronním požadavku, je na server odeslán požadavek, aplikace se „zastaví“ a čeká, dokud neobdrží odpověď od serveru. Asynchronní požadavek Při asynchronním požadavku se používají tzv. callbacky. Na server se odešle požadavek (stejně jako při …

Android se nepřipojuje k WiFi síti bez internetu

Android od verze KitKat (4.4) se automaticky nepřipojuje k WiFi sítím, u kterých nezjistí dostupnost internetu. Asi to dává smysl, proč by se pojil k síti, která nemá internet? Raději zkusí jinou síť kde internet bude. Ale jak to vyřešit pokud chceme aby s k této síti připojoval? Uděláme malý hack, kterým nasimulujeme servery, na …

Android: zpřístupnění nově vytvořeného souboru přes USB v počítači

Řeším zajímavý úkol: vytvoř v Android zařízení soubor, který bude po připojení telefonu k PC vidět v PC a bude možné jej překopírovat z telefonu do PC. Dejte si pozor, protože od Android 5 musíte jednotlivá oprávnění povolovat na vyžádání, my budeme potřebovat oprávnění pro ukládání na úložiště. Pro jednoduchost vynechám kód nutný pro získání …

Debian 9 (stretch) – instalace php 7.1

V poslední verzi Debianu Stretch je defaultně php 7.0, pokud potřebujete novější 7.1, je možné jej bez kompilace zdrojových kódů nainstalovat přes balíčky: apt-get install apt-transport-https lsb-release ca-certificates wget -O /etc/apt/trusted.gpg.d/php.gpg https://packages.sury.org/php/apt.gpg echo „deb https://packages.sury.org/php/ $(lsb_release -sc) main“ > /etc/apt/sources.list.d/php.list apt-get update apt-get install php7.1 Stejným způsobem nainstalujeme PHP7.2: apt install php7.2 php7.2-cli php7.2-common php7.2-json …

Bower + Grunt + Colorbox

Dnes vám naznačím jak do projektů přidávám knihovny třetích stran  a jak spojuji css a js soubory, které následně minifukuji. Ukážeme se to na pluginu Colorbox který používám pro zobrazení detailu fotek v pop-up okně. Nainstalujeme Colorbox přes bower: bower install jquery-colorbox –save-dev Grunt task pro Colorbox Pro zkopírování souborů používám balíček grunt-contrib-copy a pro minifikaci css do jednoho …

Android: jak na responzivní zobrazení komponent na celou výšku displeje

Pokud budete chtít zobrazit komponenty rovnoměrně na celou výšku displeje, můžete využít ConstraintLayout. Jedná se o nový layout, který je dostupný v Android Studiu. Nezapomeňte ošetřit malé displeje, aby se komponenty na displej vešly. Kód pro inspiraci: <?xml version=“1.0″ encoding=“utf-8″?> <android.support.constraint.ConstraintLayout xmlns:android=“http://schemas.android.com/apk/res/android“ xmlns:app=“http://schemas.android.com/apk/res-auto“ xmlns:tools=“http://schemas.android.com/tools“ android:id=“@+id/activity_main“ android:layout_width=“match_parent“ android:layout_height=“match_parent“ tools:context=“cz.vencax.constraintlayout.MainActivity“> <TextView android:id=“@+id/textView1″ android:layout_width=“wrap_content“ android:layout_height=“wrap_content“ android:text=“Hello World!1″ app:layout_constraintLeft_toLeftOf=“parent“ …

WordPress jak na shortcode

Namotivován ze včerejší WPkonference sedám ke stroji a jdu vylepšit můj plugin pro fotogalerii rajče. Plugin nyní zobrazuje naposledy vytvořené galerie s úvodní fotkou. Rozhodl jsem se použít shortcode pro zobrazení celé galerie. Shortcode je příkaz který na svém místě zavolá funkci a zobrazí html kód. Například následující shortcode by zobrazil fotogalerii [forogalerie]. Shortcode můžeme používat …